100ste Home Safety Check uitgevoerd

3 jul 2019
Foto van twee brandweervrijwilligers en de familie Hanegraaf
De mijlpaal van de 100ste Home Safety Check in de gemeente Drimmelen is op maandagavond 1 juli 2019 behaald. Deze Home Safety Checks worden vanuit de gemeente in het kader van het project ‘Brandveilig leven’ uitgevoerd. De jubileuminspectie vond plaats in Wagenberg bij de familie Hanegraaf. Met een bloemetje en speciaal gebak werd stilgestaan bij deze bijzondere mijlpaal.

Op de foto staan twee van de brandweervrijwilligers die de Home Safety Checks uitvoeren (1 helemaal links en 1 helemaal rechts) en de bewoners staan er in het midden tussen.

Het project Brandveilig leven loopt al geruime tijd in de gemeente Drimmelen. Het belangrijkste onderdeel van dit project is de uitvoering van Home Safety Checks bij inwoners thuis. Tijdens deze check wordt de woning gecontroleerd op het gebied van brandveiligheid. Dit gebeurt aan de hand van een uitgebreide checklist waarin alle aspecten van brandveiligheid behandeld worden. Speciaal opgeleide brandweervrijwilligers voeren deze Home Safety Checks uit, want die weten precies waar zij op moeten letten. Inmiddels zijn er binnen de gemeente Drimmelen in totaal vier vrijwilligers actief die samen dus al 100 woningen hebben bezocht!

Het project is ooit regionaal gestart vanuit de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Inmiddels heeft de gemeente de uitvoering ervan lokaal zelf verder uitgerold. Ook burgemeester Gert de Kok is groot voorstander van het project: “Iedereen wil zich veilig voelen in zijn eigen huis. Enerzijds is het doel van een Home Safety Check om inwoners bewuster te laten worden van risico’s om daarmee branden te voorkomen. Een ander doel is de zelfredzaamheid te vergroten om zo de gevolgen bij brand te beperken. De persoonlijke en directe benadering tijdens een Home Safety Check in de eigen woonomgeving dwingt mensen na te denken over hun eigen brandveiligheid. Het mooiste is nog dat deze inspecties worden uitgevoerd door getrainde vrijwilligers die woonachtig zijn binnen onze eigen gemeente!”

De 100ste Home Safety Check van 1 juli was de laatste voor de zomerstop. Wilt u dit najaar ook een inspectie bij u thuis op het gebied van brandveiligheid? Stuur dan een mail met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres naar de contactpersoon van de gemeente Drimmelen, Joost Verschuuren (jverschuuren@drimmelen.nl). De heer Verschuuren stuurt de aanmelding door naar de betreffende brandweervrijwilliger(s), zodat zij u kunnen benaderen voor een afspraak. Een Home Safety Check duurt ongeveer 1 uur en is geheel gratis. U bent verder nergens toe verplicht.