11 februari 2021: Opinieronde gemeenteraad

10 feb 2021

Aanvang: 19.30 uur

Op donderdag 11 februari is er een digitale opinieronde van de gemeenteraad.
Het volgende onderwerp staan o.a. op de agenda:

  • Raadsvoorstel Beleidskaders regionale maatwerkvoorziening beschermd wonen.

Wilt u zich aanmelden als inspreker bij een agendapunt van de opinieronde? Dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, mevrouw Ronde. Zij is bereikbaar via het telefoonnummer 140162/e-mail griffie@drimmelen.nl

Meer informatie over de complete agenda en onderliggende stukken 

 U kunt deze vergadering digitaal volgen via de livestream.