12 mei 2022: Raadsvergadering gemeenteraad

4 mei 2022
Op donderdag 12 mei is er om 19.30 uur een raadsvergadering van de gemeenteraad. Deze openbare vergadering vindt plaats in de raadzaal en is daarnaast ook digitaal te volgen.

De volgende onderwerpen staan o.a. op de agenda:

  • Aanbieding Coalitieakkoord 2022-2026
  • Voordracht kandidaat-wethouders, onderzoek geloofsbrieven en benoeming en beëdiging wethouders
  • Onderzoek geloofsbrieven nieuwe raadsleden en beëdiging nieuwe raadsleden
  • Twee ‘verklaringen van geen bedenkingen’ niet te verlenen voor de vestiging van een paardenhouderij en een melkveebedrijf op een perceel achter Wildestraat 13 in Wagenberg (hamerstuk)
  • Ontwerp VVGB Bredaseweg ong. naast nr. 57 Terheijden (hamerstuk)
  • Bestemmingsplan Verlengde Elsakker Wagenberg
  • Regionaal beleidskader Geweld in Afhankelijkheidsrelaties en Meldpunt Crisiszorg 2022-2025
  • Bedrijfsplan WAVA 2022 en eerste begrotingswijziging

Voor de complete agenda en onderliggende stukken verwijzen wij u naar het Raadsinformatiesysteem.

U kunt de raadvergadering digitaal volgen via de livestream.