13 februari 2020: Opinieronde gemeenteraad

10 feb 2020

Op donderdag 13 februari is er een opinieronde van de gemeenteraad in de raadszaal van het gemeentehuis. Aanvang 19.30 uur

U bent van harte welkom.

De volgende onderwerpen staan op de agenda:

  • Opinievoorstel Discussienota BOA’s
  • Opinievoorstel Energietransitie, Drimmelens Energie Akkoord (DEA)
  • Opinievoorstel Beleidsplan Vrijetijdseconomie Drimmelen

Wilt u meer weten over deze vergadering?

Meer informatie over de vergaderstukken vindt u op de pagina 'Opinieronde 13 februari 2020'

 Wilt u zich aanmelden als inspreker bij een agendapunt van de opinieronde? Dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, mevrouw Ronde. Zij is bereikbaar via het telefoonnummer van de griffie 0162-690261/e-mail griffie@drimmelen.nl