13 juli 2019: Landelijke Open Imkerijdag

13 juli 2019
Bijenstal Bijenhoudersgilde St. Ambrosius - Koekoekweg - Made

Op zaterdag 13 juli vindt de Landelijke Open Imkerijdag plaats.
U kunt tussen 10.00 - 16.00 uur een bezoekje brengen aan de bijenstal van het gilde St. Ambrosius aan de Koekoekweg in Made.

Meer informatie

www.bijenhoudersgildestambrosius.nl