13 september 2018: raadsvergadering

4 sep 2018
Op donderdag 13 september 2018 vindt in de raadzaal van het gemeentehuis in Made een vergadering van de gemeenteraad plaats.

Aanvang vergadering: 19.30 uur

De volgende onderwerpen staan op de agenda:

  • Beleidskader grootschalige zonnevelden
  • Beleidskader zonnepanelen voor eigen gebruik
  • Uitbreiding Aldi Kalverstraat-Stationsstraat
  • Zienswijze op concept Regionaal Beleidsplan Politie 2019-2022
  • Vaststellen programma-indeling voor de raadsperiode 2019-2022

Meer informatie over de agendapunten raadsvergadering 13 september 2018