14 mei 2020: Opinironde gemeenteraad

12 mei 2020

Op donderdag 14 mei is er een digitale opinieronde van de gemeenteraad.
Aanvang 19.30 uur

De vergadering is te volgen via de website (https://drimmelen.nl/vergaderingen-gemeenteraad en ga vervolgens naar live of streamdienst).

Onderwerpen

De volgende onderwerpen staan op de agenda:

  • Concept Regionale Energiestrategie West-Brabant (RES2030)
  • 3 principeverzoeken voor Ruimte voor Ruimte kavels/woningen (let op: wijziging van 5 naar 3 principeverzoeken)
  • Beleidsplan Economie gemeente Drimmelen

Wilt u meer weten over deze vergadering?

Kijk voor meer informatie en de vergaderstukken op: www.drimmelen.nl/vergaderingen-gemeenteraad.

Wilt u zich aanmelden als inspreker bij een agendapunt van de opinieronde? Dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, mevrouw Ronde. Zij is bereikbaar via het telefoonnummer van de griffie 0162-690261/e-mail griffie@drimmelen.nl