14 september 2019: Wagenbergsche Spelen

14 september 2019
Wagenberg

Om 14.00 uur wordt gestart met de Wagenbergsche Spelen.
Tijdens de spelen worden kracht, behendigheid en intelligentie getest.
Na de spelen vindt aansluitend het pleinfeestje plaats.

De opbrengsten komen geheel ten goede aan het Wagenberge carnaval.

Inschrijven

Inschrijven van teams is mogelijk met minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers.
Het inschrijfformulier kun de downloaden via de site van de Erpelrooiers www.erpelrooiers.nl