22 juni: Feestelijke opening Prinsenpark in Made

22 jun 2018
jeu-de-boulesbaan
Vrijdag 22 juni opent burgemeester Gert de Kok om 14.30 uur het Prinsenpark (in de Prinsenhof) in Made. Het park is het resultaat van een unieke samenwerking tussen inwoners, wijkvereniging Prinsenhof en gemeente.

Vorig jaar is wijkvereniging Prinsenhof begonnen met de aanleg van het park. Het bestaat uit een speeltuin, jeu-de-boulesbaan, voetbalveldje en een aantal rustplekken. Het is een centrale ontmoetingsplek voor buurtbewoners, maar ook voor mensen daarbuiten. Het Prinsenpark was een initiatief van inwoners en kwam tot stand door een samenwerking tussen inwoners, wijkvereniging Prinsenhof en gemeente. De gemeente droeg ook financieel bij (via regeling Samen aan de Slag), evenals lokale sponsors en landelijke fondsen, zoals het Oranjefonds, VSB-fonds en Jantje Beton.

Het Prinsenpark is voor de gemeente een project wat uitstekend past binnen het Dorpsgericht werken. Samen met de initiatiefnemers is op zoek gegaan naar mogelijkheden om het daadwerkelijk te verwezenlijken. Niet eerder zijn speeltoestellen en inrichting van een park door een wijkvereniging zelf gerealiseerd. Het park is in afstemming met de gemeente aangelegd. De wijkbewoners zorgen zelf mede voor het onderhoud. Uiteraard voldoen de speeltoestellen aan alle veiligheidseisen en zullen ze door de gemeente periodiek gekeurd worden.

Vooraf aan deze dag zorgen de wijkbewoners er voor dat het terrein en de omgeving netjes zijn: onkruid is verwijderd en gras is aangepland. De bewoners zijn regelmatig actief in de wijk: op de Nationale Opschoondag wordt de rommel in de wijk opgeruimd, er is een jaarlijks tentenkamp voor de kinderen en met Burendag is er een groot feest met een bingo, spelletjesmiddag en barbecue.

Bij de opening zijn vertegenwoordigers van alle betrokken partijen aanwezig. Lilian Lambrechts, coördinator Dorpsgericht werken bij de gemeente Drimmelen: “De realisatie van het Prinsenpark bevordert het besef dat iedereen verantwoordelijk is en verantwoordelijkheid draagt voor de leefbaarheid in de buurt. Dit komt niet alleen de verbinding in de wijk ten goede, maar ook de verbinding tussen inwoners, gemeente en organisaties.”