24 juni 2021: raadsbijeenkomst presentatie Actieplannen Energieneutrale dorpen

21 jun 2021
Tijdens de raadsbijeenkomst op 15 april 2021 is een inkijk geven in de energietransitie binnen de gemeente Drimmelen en is er een update gegeven over de Actieplannen Energieneutrale dorpen.

De 5 werkgroepen hebben inmiddels de actieplannen opgesteld voor hun dorpen (Drimmelen, Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Made en Wagenberg). Op 24 juni as. presenteren zij deze actieplannen aan de gemeenteraad.

Onderwerpen agenda:

  • Opening & inleiding.
  • Presentaties actieplannen Energieneutrale Dorpen.
  • Gelegenheid voor raads- en burgerraadsleden om vragen te stellen over de actieplannen.
  •  Vooruitblik op de vervolgperiode na oplevering actieplannen.
  • Sluiting.

De bijeenkomst start om 19. 30 uur en duurt tot 21.30 uur. Het is een digitale bijeenkomst. De bijeenkomst is voor alle inwoners en betrokkenen te volgen via deze livestream.