25 september: Meedenkavond stedenbouwkundig plan sociaal-cultureel dorpshart Made

12 sep 2018
Hoe wordt het gebied rond de Bernarduskerk weer hét dorpshart van Made, waar iedereen graag samen komt? De gemeente nodigt belangstellenden uit om mee te denken over het stedenbouwkundig plan voor het sociaal-cultureel dorpshart, als onderdeel van het Centrumplan Made. Hiervoor organiseert de gemeente in samenwerking met Breda Bouw en Oomen Architecten een interactieve meedenkavond op dinsdag 25 september 2018 om 19.30 uur.

De avond start met een toelichting over de uitgevoerde verkennende fase. Er zijn veel partijen benaderd en ondervraagd. Zo is bijvoorbeeld gevraagd of verenigingen een verplaatsing naar de Bernarduskerk zien zitten en welke ideeën ze daarbij hebben. Ook is gesproken met een groep die behoud van het groen in het dorpshart als zeer belangrijk benoemt. De gesprekken hebben veel praktische informatie opgeleverd. Van daaruit kijken we hoe we de kerk en het gebied rondom de kerk kunnen inrichten.

Deze avond is de eerste van drie bijeenkomsten waar inbreng gevraagd wordt aan omwonenden, betrokken partijen en belangstellenden, voor een ontwerp voor inrichting van het gebied, zoals afgebeeld op het kaartje.

Op de eerste avond kijkt de architect samen met de deelnemers naar de geschiedenis van het gebied en naar wensen voor gebruik van het gebied. Zo maakt de architect samen met de aanwezigen een ideale inrichting met verschillende functies zoals groen, wonen, wegen en parkeren. Daarbij houdt de architect rekening met wat haalbaar is, zowel financieel als qua ruimte.

Belangstellenden kunnen vooraf een kijkje nemen in het gebied. Vanaf 18.30 uur is de Bernarduskerk en de pastorietuin geopend.

De meedenkavond zelf begint om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Park 1 in Made. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden bij Esther van Loon via evanloon@drimmelen.nl.

Wethouder Jan-Willem Stoop: “Ik hoop op een prettig en constructief gesprek met alle belangstellenden om te komen tot een warm bruisend centraal hart van Made.”.