26 september 2019: Opinieronde gemeenteraad

20 sep 2019

Op donderdag 26 september is er een opninieronde van de gemeenteraad in de raadszaal van het gemeentehuis. Aanvang 19.30 uur

U bent van harte welkom.

Het volgende onderwerp staat op de agenda:

  • Opinievoorstel Waardevolle bomenkaart pilot Hooge Zwaluwe

Wilt u meer weten over deze vergadering?

Meer informatie over de vergaderstukken

Wilt u zich aanmelden als inspreker bij een agendapunt van de opinieronde? Dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, mevrouw Ronde. Zij is bereikbaar via het telefoonnummer van de griffie 0162-690261/e-mail griffie@drimmelen.nl