27 januari/18 februari/20 maart: Agroforestry en voedselboslezingen en excursie

27 januari 2020 t/m 20 maart 2020
Oud Drimmelen 4, Drimmelen

De Brabantse Milieufederatie, de gemeente Drimmelen en het lokale netwerk organiseren voor agrariërs en andere geïnteresseerden een korte lezingenreeks en praktijkdag over de introductie van bomen in de agrarische bedrijfsvoering;  agroforestry en over voedselbossen.

De avonden vinden plaats op maandag 27 januari en dinsdag 18 februari, van 19.30 -21.30 uur.

  • Op 27 januari gaat het over Agroforestry door Piet Rombouts en zal Cedric Bouché een overzicht geven wat er allemaal al gaande is op dit gebied in en om Drimmelen.
  • Op 18 februari zal Wouter van Eck een presentatie houden over Voedselbossen.
  • De praktijkdag vindt plaats op vrijdag 20 maart met een bezoek aan de agroforestry boerderij van Wilco de Zeeuw op Slabroek in Uden en een bezoek aan het voedselbos van Sjef van Dongen in het naburige dorp Zeeland (van 10.30 uur tot 15.00 uur).

Bomen worden momenteel steeds vaker gezien als een antwoord op het veranderende klimaat en op de daarmee samenhangende water- en bodemproblematiek. Er wordt momenteel al ervaring opgedaan met verschillende combinaties van bomen en teelten. Dat gebeurt ook in verschillende gradaties; van enkele rijen bomen in een perceel, naast bijvoorbeeld grasland of granen, tot percelen met nagenoeg 100 % bomen in een voedselbos.

Agroforestry (ook welk bomenlandbouw genoemd) is een systeem wat niet onbekend is in het Brabantse land; kijk naar de populierenweiden van de Meierij en naar de boomgaarden bij boerderijen waar schapen en koeien onder grazen. Agroforestry wordt in de hele wereld nog in vele vormen toegepast. Voedselbossen zijn nieuwer. Beide bedrijfssystemen worden ook gezien als heel perspectiefvol voor de toekomst van de Nederlandse landbouw. Beide vormen van landbouw staan ook genoemd in de nieuwe landbouwvisie van minister Carola Schouten.

Kosten

De kosten voor de theorie-avonden en praktijkdag zijn €100,- incl. BTW. Koffie/thee zijn inbegrepen.

Inschrijven

Opgeven kan door in te schrijven via www.brabantsemilieufederatie.nl/drimmelen
Er zijn maximaal 25 plekken beschikbaar. Bij een kostendekkende deelname van 20 deelnemers gaan we van start.

Nadere inlichtingen

  • Jesper Bekkers (06 51130040)
  • John Vermeer (06 12579879)