30 augustus 2018: Opinieronde gemeenteraad

28 aug 2018
Deze week is er op donderdag 30 augustus 2018 een opinieronde van de gemeenteraad. Deze vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Made.

Aanvang vergadering: 19.30 uur

De volgende onderwerpen staan op de agenda:

  • Raadsvoorstel Beleidskader grootschalige zonnevelden
  • Opinievoorstel Aanpak handhaving bestemmingsplan Buitengebied
  • Opinievoorstel Beleidsplan verkeer en vervoer inclusief meerjarenuitvoeringsprogramma

Wijziging

De behandeling van het raadsvoorstel ‘Bestemmingsplan landgoed Groot Swaluwe’ komt te vervallen. Het verzoek dat neergelegd is bij de raad is ingetrokken en daarom wordt dit onderwerp tijdens de opinieronde van 30 augustus niet meer behandeld.

Wilt u meer weten over deze vergadering?

Kijk voor meer informatie en de vergaderstukken op: www.drimmelen.nl/vergaderingen-gemeenteraad. Wilt u zich aanmelden als inspreker bij een agendapunt van de opinieronde? Dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, mevrouw Ronde. Zij is bereikbaar via het telefoonnummer van de griffie 0162-690261/e-mail griffie@drimmelen.nl.