31 januari 2019: Raadvergadering

23 jan 2019

Op donderdag 31 januari 2019 vindt in de raadzaal van het gemeentehuis in Made een vergadering van de gemeenteraad plaats.

De volgende onderwerpen staan o.a. op de agenda:

  • Eindrapportage Rekenkameronderzoek Toezicht en Handhaving gemeente Drimmelen.
  • Bestemmingsplan Hoevenseweg 12, Wagenberg.
  • Bestemmingsplan Stuivezandsestraat 9, Made.
  • Bestemmingsplan Parallelweg 20c Wagenberg.
  • Bestemmingsplan ‘Gruijtpark, deelgebieden Ravensnest en Botzegge.
  • Visie Dorpsgericht werken gemeente Drimmelen 2019.
  • Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 20155 gemeente Drimmelen 2019.
  • Kadernota maatschappelijke accommodaties in de gemeente Drimmelen 2019-2026.

Voor de complete agenda en onderliggende stukken verwijzen we u naar https://drimmelen.nl/vergaderingen-gemeenteraad