3,4 miljoen euro van het Rijk voor aardgasvrij centrum Terheijden

1 okt 2018
De gemeente Drimmelen krijgt een subsidie van het Rijk om het centrum van Terheijden aardgasvrij te maken. Dat maakte minister Ollongren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1 oktober bekend. Dit betekent dat de gemeente het initiatief kan ondersteunen van het Traais Energie Collectief (TEC). Afgelopen juni diende de gemeente de subsidieaanvraag van 3,4 miljoen euro in bij het rijksprogramma ‘Aardgasvrije wijken’. Van de 75 gemeenten die een verzoek hebben gedaan, is Drimmelen één van de 27 van wie deze gehonoreerd is. Samen met Eindhoven en Tilburg is het daarmee de enige Brabantse gemeente.

Het plan van het TEC richt zich op het aardgasvrij maken van Terheijden in twee fasen. De subsidie maakt uitvoering van de eerste fase mogelijk: het met duurzame warmte voorzien van 334 huishoudens en gebouwen in het centrum, zoals de kerken en het zwembad. Terheijden krijgt een nieuw warmtenet, waarbij het water wordt verwarmd met thermische energie uit de rivier de Mark en biomassa van eigen bodem. Gemeente en TEC combineren de aanleg van het warmtenet met een geplande herinrichting van de doorgaande route in Terheijden. Afsluiting van de weg is dan maar één keer nodig.

‘Een mooie steun in de rug’

Wethouder Jürgen Vissers is blij met de toekenning: “Wij zijn ons bewust van het feit dat we de stap naar andere energiebronnen moeten maken. Dat het Rijk ons hierbij gaat helpen is een mooie steun in de rug.”

Pim de Ridder van het TEC is ook verheugd: “Na de toekenning van een voorlopige vergunning voor Windpark de Noord vorige week, opnieuw een opsteker voor ons initiatief. De puzzelstukken die nodig zijn om Terheijden energieneutraal te maken, met energie uit zon, wind en water, vallen steeds meer op hun plek. We zijn hard op weg om het eerste energieneutrale dorp van Brabant te worden.”

Het programma Aardgasvrije Wijken

Het ministerie van BZK heeft van 75 gemeenten een plan ontvangen voor deelname aan het programma Aardgasvrije Wijken. Voor het programma is een rijksbijdrage van 85 miljoen euro beschikbaar voor ongeveer 27 wijken. De proeftuinen zijn bedoeld om te leren hoe samen met bewoners, bedrijven, vastgoedeigenaren, woningcorporaties, netbeheerders, energieleveranciers en andere betrokken partijen een bestaande woonwijk succesvol aardgasvrij gemaakt kan worden.