4 juli: raadsvergadering

1 jul 2019

Op donderdag 4 juli 2019 vindt in de raadzaal van het gemeentehuis in Made een vergadering van de gemeenteraad plaats.

Aanvang vergadering: 19.30 uur

De volgende onderwerpen staan o.a. op de agenda:

  • Ontwikkelingen loonwerk-, grondverzet- en transportbedrijven
  • Vaststelling bestemmingsplan Moerseweg 8 in Hooge Zwaluwe
  • Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 gemeente Drimmelen
  • Verordening rechtspositie raads- en burgerleden gemeente Drimmelen 2019
  • Voorjaarsnota 2019
  • Kadernota 2020

Voor de complete agenda en onderliggende stukken verwijzen we u naar de website: drimmelen.nl/vergaderingen-gemeenteraad.