7 tot en met 10 september: A16 werkzaamheden tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Zonzeel

7 sep 2018
Rijkswaterstaat voert van vrijdag 7 september 21.00 uur tot maandag 10 september 05.00 uur onderhoud uit aan het asfalt van de A16. Hierdoor is de A16 tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Zonzeel in de richting van Breda afgesloten voor al het verkeer. Tegelijkertijd zijn de tussenliggende op- en afritten afgesloten alsmede de verzorgingsplaats Den Hoek en het tankstation dat is gevestigd aan de verzorgingsplaats. Weggebruikers dienen door omleidingen rekening te houden met extra reistijd die kan oplopen tot 25 minuten.

Afsluitingen

A16 tussen knooppunt Klaverpolder een en knooppunt Zonzeel richting Breda.

 • Op- en afrit (18) Zevenbergschen-Hoek richting Breda.
 • Verzorgingsplaats Den Hoek langs de A16 in de richting van Breda.
 • Tankstation (Tango) gelegen aan verzorgingsplaats Den Hoek langs de A16 in de richting van Breda.
 • A17-A16 verbindingsweg ter hoogte van knooppunt Klaverpolder komende vanuit Roosendaal en Rotterdam richting Breda.
 • A16-A59 verbindingsweg ter hoogte van knooppunt Zonzeel komende vanuit Dordrecht richting Waalwijk.
  + Vrijdag 7 september 21.00 uur tot maandag 10 september 05.00 uur.

Omleidingsroutes

Het verkeer komende vanuit Dordrecht richting Breda wordt als volgt omgeleid:

 • Volg de A16 tot knooppunt Klaverpolder.
 • Ga ter hoogte van knooppunt Klaverpolder over op de A17 richting Roosendaal.
 • Volg de A17 tot knooppunt De Stok.
 • Ga ter hoogte van knooppunt De Stok over op de A58 in de richting van Breda.

Het verkeer komende vanuit Rotterdam richting Bergen op Zoom en Antwerpen wordt als volgt omgeleid:

 • Ga over op de A29 ter hoogte van knooppunt Vaanplein.
 • Volg de A29 en A4 tot Bergen op Zoom of Antwerpen.

Het verkeer komende vanuit Rotterdam in de richting van Breda en Tilburg wordt als volgt omgeleid:

 • Volg de A15 tot knooppunt Deil.
 • Ga ter hoogte van knooppunt Deil over op de A27 richting Breda en Tilburg.

Lokaal verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Weersgevoelige werkzaamheden

Onderhoudswerkzaamheden zijn weersgevoelig. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden mogelijk geen doorgang vinden en worden ze opnieuw ingepland.

Regulier onderhoud

Deze werkzaamheden betreffen onderhoudswerkzaamheden die horen tot het Variabel Onderhoudscontract dat Rijkswaterstaat laat uitvoeren. Het betreft regulier onderhoud dat wegennet, viaducten, bruggen en tunnels periodiek nodig hebben, zoals asfaltering, vervangen van voegovergangen en onderhoud aan de vangrail. Met als doel een vlotte en veilige doorstroming voor de weggebruiker.

Wegwerkzaamheden: veiligheid voorop

Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan vlot en veilig verkeer. Daarvoor zetten wegwerkers en onze weginspecteurs zich dag en nacht in. Veiligheid staat hierbij voorop. Ook u kunt als weggebruiker een bijdrage leveren aan de veiligheid van wegwerkers én uzelf: volg de aanwijzingen en respecteer de snelheidslimiet.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Kijk op de pagina van de geplande werkzaamheden: www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden

U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).