Aanleg glasvezelkabel

Voor een leefbare en economisch gezonde gemeente is snel internet onmisbaar. Daarom wil de gemeente Drimmelen heel graag dat de gehele gemeente voorzien is van zogenaamde breedband. Dit betreft voornamelijk de buitengebieden en kleine kernen (behalve een deel van Lage Zwaluwe) van de gemeente Drimmelen. Ook bekijken wij de mogelijkheid of deze partijen ook een aantal bedrijventerreinen aan willen sluiten. Volgens de nieuwste technieken wordt dit een glasvezelkabel. Omdat de gemeente geen nutsbedrijf voor telecom netwerken is doen we dat niet zelf. Telecommunicatiebedrijven leggen deze glasvezelkabel. Glasvezel Buitenaf, nu DELTA Fiber Netwerk, gaat in onze gemeente op die plekken glasvezel aanleggen.

Proces

 • Het nutsbedrijf dat het netwerk wil aanleggen is DELTA Fiber Netwerk.
 • De gemeente verleent alleen de benodigde vergunningen.
 • DELTA Fiber Netwerk informeert belanghebbenden zelf. De gemeente staat achter dit initiatief.
 • Heeft u vragen over dit project neem dan contact op met Delfa Fiber Netwerk. Zie kopje 'Informatie' op deze pagina.

Planning

 • Op 5 maart is de aanleg glasvezel in het Buitengebied en de kleine kernen (Wagenberg, Helkant, Hooge Zwaluwe, Blauwe Sluis, Drimmelen en Oud Drimmelen) gestart.
 • Eerste kwartaal 2021: glasvezelcampagne. Uitvraag (vraagbundeling) om minimum benodigd deelnamepercentage van 35% (Lage Zwaluwe) en 25% (Terheijden) is behaald.
 • 26 april 2021: start vraagbundeling in Made. Als 25% ja zegt komt er ook in Made glasvezel.
 • 2e/3e kwartaal 2021: voorbereiding werkzaamheden voor Lage Zwaluwe en Terheijden.
  3e/4e Kwartaal wordt onder voorbehoud gestart met de aanleg.
 • Medio 2022 gereed.

Communicatie

Belanghebbenden zijn geïnformeerd over het plan. Zij hebben een brief en een Glasvezelkrant ontvangen. De Glasvezelkrant vindt u ook onderaan deze pagina.
Er zijn diverse bewonersavonden geweest. Tijdens de aanleg van het glasvezelnetwerk worden bewoners per brief geïnformeerd over de werkzaamheden in de woning en de straat. Daarnaast is het nieuws over de aanleg te volgen op gavoorglasvezel.nl. Via de postcodecheck op deze website raadplegen bewoners de status van de aanleg naar hun adres.  

Projectleiding

 • Bestuurlijk verantwoordelijk collegelid:  Wethouder Harry Bakker
 • Ambtelijk projectleider: de heer C. van den Biggelaar
 • Gemeentelijk Toezichthouder: Roel Gort (per 4 januari 2021)

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op www.gavoorglasvezel.nl. 
Voor overige informatie kunt u contact opnemen met de heer C. van den Biggelaar, projectleider civiele techniek van de Gemeente Drimmelen, via glasvezel@drimmelen.nl ter attentie van C. van den Biggelaar, tel. 140162.

Laatste nieuws

Goed nieuws voor de inwoners van Made. We zien voldoende animo voor glasvezel om de aanleg te starten in Made. Naar verwachting start de aanleg in het vierde kwartaal van 2021. Omdat het met de coronamaatregelen lastiger is geweest om alle inwoners persoonlijk te bereiken, kunnen inwoners zich tot en met 6 september alsnog gratis aanmelden via gavoorglasvezel.nl.
Meer informatie vindt u in het persbericht 'Aanleg glasvezel in Made gaat door' op deze website.

Glasvezelkrant

Meer informatie over de aanleg van glasvezel in Lage Zwaluwe en Terheijden vindt u in de Glasvezelkrant op of gavoorglasvezel.nl

Lees ook:

Persbericht Delta Fiber Netwerk: Start glasvezelcampagne in Made
Persbericht Delta Fiber Netwerk: Aanleg glasvezelnetwerk gestart in de gemeente Drimmelen

Bijlage