Aanleg glasvezelkabel

Voor een leefbare en economisch gezonde gemeente is snel internet onmisbaar. Daarom wil de gemeente Drimmelen heel graag dat de gehele gemeente voorzien is van zogenaamde breedband. Dit betreft voornamelijk de buitengebieden en kleine kernen (behalve een deel van Lage Zwaluwe) van de gemeente Drimmelen. Ook bekijken wij de mogelijkheid of deze partijen ook een aantal bedrijventerreinen aan willen sluiten. Volgens de nieuwste technieken wordt dit een glasvezelkabel. Omdat de gemeente geen nutsbedrijf voor telecom netwerken is doen we dat niet zelf. Telecommunicatiebedrijven leggen deze glasvezelkabel. Glasvezel Buitenaf, nu DELTA Fiber Netwerk, gaat in onze gemeente op die plekken glasvezel aanleggen.

Proces

 • Het nutsbedrijf dat het netwerk wil aanleggen is DELTA Fiber Netwerk.
 • De gemeente verleent alleen de benodigde vergunningen.
 • DELTA Fiber Netwerk informeert belanghebbenden zelf. De gemeente staat achter dit initiatief.
 • Heeft u vragen over dit project neem dan contact op met Delfa Fiber Netwerk. Zie kopje 'Informatie' op deze pagina.

Planning

 • Op 5 maart is de aanleg glasvezel in het Buitengebied en de kleine kernen (Wagenberg, Helkant, Hooge Zwaluwe, Blauwe Sluis, Drimmelen en Oud Drimmelen) gestart.
 • Eerste kwartaal 2021: glasvezelcampagne. Uitvraag (vraagbundeling) om minimum benodigd deelnamepercentage van 35% (Lage Zwaluwe) en 25% (Terheijden) is behaald.
 • 26 april 2021: start vraagbundeling in Made. Als 25% ja zegt komt er ook in ade glasvezel.
 • 2e/3e kwartaal 2021: voorbereiding werkzaamheden voor Lage Zwaluwe en Terheijden.
  3e/4e Kwartaal wordt onder voorbehoud gestart met de aanleg.
 • Medio 2022 gereed.

Communicatie

Belanghebbenden zijn geïnformeerd over het plan. Zij hebben een brief en een Glasvezelkrant ontvangen. De Glasvezelkrant vindt u ook onderaan deze pagina.
Er zijn diverse bewonersavonden geweest. Tijdens de aanleg van het glasvezelnetwerk worden bewoners per brief geïnformeerd over de werkzaamheden in de woning en de straat. Daarnaast is het nieuws over de aanleg te volgen op gavoorglasvezel.nl. Via de postcodecheck op deze website raadplegen bewoners de status van de aanleg naar hun adres.  

Projectleiding

 • Bestuurlijk verantwoordelijk collegelid:  Wethouder Harry Bakker
 • Ambtelijk projectleider: de heer C. van den Biggelaar
 • Gemeentelijk Toezichthouder: Roel Gort (per 4 januari 2021)

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op www.gavoorglasvezel.nl
Voor overige informatie kunt u contact opnemen met de heer C. van den Biggelaar, projectleider civiele techniek van de Gemeente Drimmelen, via glasvezel@drimmelen.nl ter attentie van C. van den Biggelaar, tel. 140162.

Laatste nieuws

Op 5 maart heeft wethouder Harry Bakker samen met Piet Grootenboer, directeur Delta Fiber Netwerk de eerste schop in de grond gezet. Zie persbericht onderaan deze pagina.

Ook is er goed nieuws voor de inwoners van Lage Zwaluwe en Terheijden. In navolging van het buitengebied en de kleinere kernen in de gemeente Drimmelen, komt er nu ook in Lage Zwaluwe en Terheijden glasvezel! Tijdens de glasvezelcampagne van DELTA Fiber Netwerk zijn voldoende aanmeldingen binnengekomen om glasvezel aan te leggen in Lage Zwaluwe en Terheijden.  Naar verwachting start de aanleg in het derde of vierde kwartaal van 2021. Momenteel zijn de technici bezig om het netwerk te ontwerpen.
De inwoners van Lage Zwaluwe en Terheijden die zich hebben aangemeld voor de glasvezelcampagne worden persoonlijk geïnformeerd over het goede nieuws.

Glasvezel in Made

Momenteel wordt bekeken of er voor Made ook mogelijkheden zijn om glasvezel aan te leggen.
Inwoners van Made die in aanmerking komen voor een glasvezelaansluiting, ontvangen hierover een brief. Kijk voor meer informatie op gavoorglasvezel.nl of maak een afspraak bij het Glasvezel Informatiepunt in Made (Hof van Holland, Nieuwstraat 1 in Made).

Glasvezel Informatiepunt Terheijden

Aan de Polderstraat 3 in Terheijden is een Glasvezel Informatiepunt geopend. Hier kunnen inwoners terecht met vragen over glasvezel of hulp krijgen bij het afsluiten van een abonnement. Het Glasvezel Informatiepunt is geopend op woensdag tot en met vrijdag van 11.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Kijk voor meer informatie over de glasvezelcampagne in Lage Zwaluwe en Terheijden op www.gavoorglasvezel.nl.

Glasvezelkrant

Meer informatie over de aanleg van glasvezel in Lage Zwaluwe en Terheijden vindt u in de Glasvezelkrant.

Lees ook:

Persbericht Delta Fiber Netwerk: Start glasvezelcampagne in Made
Persbericht Delta Fiber Netwerk: Aanleg glasvezelnetwerk gestart in de gemeente Drimmelen

Bijlage