Aanleg glasvezelkabel

Voor een leefbare en economisch gezonde gemeente is snel internet onmisbaar. Daarom wil de gemeente Drimmelen heel graag dat de gehele gemeente voorzien is van zogenaamde breedband. Ook bekijken wij de mogelijkheid of deze partijen ook een aantal bedrijventerreinen aan willen sluiten. Volgens de nieuwste technieken wordt dit een glasvezelkabel. Omdat de gemeente geen nutsbedrijf voor telecom netwerken is doen we dat niet zelf. Telecommunicatiebedrijven leggen deze glasvezelkabel. DELTA Fiber Netwerk (voorheen Glasvezel Buitenaf), gaat in onze gemeente op die plekken glasvezel aanleggen.

Proces

 • Het nutsbedrijf dat het netwerk wil aanleggen is DELTA Fiber Netwerk.
 • De gemeente verleent alleen de benodigde vergunningen.
 • DELTA Fiber Netwerk informeert belanghebbenden zelf. De gemeente staat achter dit initiatief.
 • Heeft u vragen over dit project neem dan contact op met Delfa Fiber Netwerk. Zie kopje 'Informatie' op deze pagina.

Planning

 • Op 5 maart 2021 is de aanleg van glasvezel gestart.
 • Laatste kwartaal 2021/eerste kwartaal 2022: start aanleg glasvezel in Made
 • Eerste kwartaal 2022: graafwerkzaamheden Terheijden gereed.
 • Eind 2022 gereed.

Communicatie

Belanghebbenden zijn geïnformeerd over het plan. Zij hebben een brief en een Glasvezelkrant ontvangen. De Glasvezelkrant vindt u ook onderaan deze pagina.
Er zijn diverse bewonersavonden geweest. Tijdens de aanleg van het glasvezelnetwerk worden bewoners per brief geïnformeerd over de werkzaamheden in de woning en de straat. Daarnaast is het nieuws over de aanleg te volgen op gavoorglasvezel.nl. Via de postcodecheck op deze website raadplegen bewoners de status van de aanleg naar hun adres.  

Huisaansluitingen

In het buitengebied en de kleine kernen moesten bewoners zich nog aanmelden voor een abonnement om een aansluiting naar de woning te krijgen. Intussen heeft DELTA Fiber Netwerk hun beleid gewijzigd. In Terheijden en Made leggen zij, als de bewoners dat toestaan, in elke woning glasvezel aan. Ook bij bewoners die geen abonnement afsluiten. In de kleine kernen is door DELTA Fiber Netwerk gecommuniceerd dat als bewoners later besluiten om alsnog aan te sluiten, zij wel de aansluitkosten moeten betalen. Bewoners die nu meedoen hoeven dit (uitgezonderd het buitengebied) niet te betalen.

De gemeente heeft hier geen rol in. De ACM (Autoriteit Consument & Markt) ziet hier op toe.

Projectleiding

 • Bestuurlijk verantwoordelijk collegelid:  Wethouder Harry Bakker
 • Ambtelijk projectleider: de heer C. van den Biggelaar
 • Gemeentelijk Toezichthouder: Roel Gort 

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op www.gavoorglasvezel.nl. 
Voor overige informatie kunt u contact opnemen met de heer C. van den Biggelaar, projectleider civiele techniek van de Gemeente Drimmelen, via glasvezel@drimmelen.nl ter attentie van C. van den Biggelaar, tel. 140162.

Laatste nieuws

Maandag 17 januari 2022 start Delta Fiber Netwerk met de aanleg van het glasvezelnetwerk in Made. De bewoners van de straten waar ze gaan starten hebben een brief ontvangen.
De werkzaamheden in Made zullen naar verwachting heel 2022 duren. De werkzaamheden worden in opdracht van Delta Fiber Netwerk uitgevoerd door aannemersbedrijf Van Gelder Telecom.

Alle woningen in Made worden aangesloten op het glasvezelnetwerk. U wordt ook aangesloten als u geen abonnement op glasvezel heeft genomen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. U bent niet verplicht een aansluiting in de woning aan te laten leggen. Wilt u in de later/in de toekomst alsnog een aansluiting aan laten leggen dan zijn daar wel kosten aan verbonden.

Glasvezelkrant

Meer informatie over de aanleg van glasvezel vindt u in de Glasvezelkrant op of gavoorglasvezel.nl

Lees ook:

Persbericht Delta Fiber Netwerk: Start glasvezelcampagne in Made
Persbericht Delta Fiber Netwerk: Aanleg glasvezelnetwerk gestart in de gemeente Drimmelen

Bijlage