Aanleg glasvezelkabel

Voor een leefbare en economisch gezonde gemeente is snel internet onmisbaar. Daarom wil de gemeente Drimmelen heel graag dat de gehele gemeente voorzien is van zogenaamde breedband. Dit betreft voornamelijk de buitengebieden en kleine kernen van de gemeente Drimmelen. Ook bekijken wij de mogelijkheid of deze partijen ook een aantal bedrijventerreinen aan willen sluiten. Volgens de nieuwste technieken wordt dit een glasvezelkabel. Omdat de gemeente geen nutsbedrijf voor telecom netwerken is doen we dat niet zelf. Telecommunicatiebedrijven leggen deze glasvezelkabel. 'Glasvezel Buitenaf' wil in onze gemeente op die plekken glasvezel aanleggen.

Proces

 • Het nutsbedrijf dat het netwerk wil aanleggen is Glasvezel Buitenaf.
 • De gemeente verleent alleen de benodigde vergunningen.
 • Glasvezel Buitenaf informeert belanghebbenden zelf. De gemeente staat achter dit initiatief.
 • Glasvezel Buitenaf geeft aan dat de werkzaamheden starten indien minimaal 40% van de bewoners heeft toegezegd om glasvezel af te nemen. Bewoners dienen dan vóór 16 maart 2020 een glasvezelabonnement voor internet, tv en/of bellen af te sluiten bij één van de vier dienstaanbieders (Caiway, Delta, Helden van Nu of Online.nl).

Planning

 • 4e kwartaal 2019 voorbereiding glasvezelcampagne.
 • Eerste kwartaal 2020: glasvezelcampagne. Uitvraag (vraagbundeling) om minimum benodigd deelnamepercentage van 40% te behalen.
 • Derde kwartaal 2020: start aanleg glasvezel, bij voldoende deelname*.
 • Medio 2021 gereed*.

* Voorlopig, planning kan worden opgeschoven als blijkt dat er door onvoorziene zaken meer tijd nodig is.

Communicatie

Belanghebbenden zijn geïnformeerd over het plan. Zij hebben een brief en een Glasvezelkrant ontvangen (zie bijlagen). Er zijn diverse bewonersavonden geweest.

Projectleiding

 • Bestuurlijk verantwoordelijk collegelid:  Wethouder Harry Bakker
 • Ambtelijk projectleider: de heer C. van den Biggelaar
 • Gemeentelijk Toezichthouder: Nog niet bekend

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op www.glasvezelbuitenaf.nl. Meer informatie vindt u ook in de Glasvezelkrant (zie bijlage onderaan deze pagina).

Voor overige informatie kunt u contact opnemen met C. van den Biggelaar, projectleider civiele techniek van de Gemeente Drimmelen, via glasvezel@drimmelen.nl ter attentie van C. van den Biggelaar, tel. 140162.

Laatste nieuws

Glasvezel voor een groot deel van gemeente Drimmelen.
Goed nieuws voor inwoners van de kernen en het buitengebied van Drimmelen, Hooge Zwaluwe, Wagenberg, de buurtschappen Blauwe Sluis, Oud Drimmelen en Helkant en het buitengebied van Lage Zwaluwe en Terheijden. Er komt glasvezel!
In de kern Lage Zwaluwe en het buitengebied ten oosten van Made (kassengebied) zijn te weinig aanmeldingen waardoor de aanleg van glasvezel niet door kan gaan. Zie onderstaand persbericht van 20 mei 2020.

Bijlagen