Aanleg glasvezelkabel

Voor een leefbare en economisch gezonde gemeente is snel internet onmisbaar. Daarom wil de gemeente Drimmelen heel graag dat de gehele gemeente voorzien is van zogenaamde breedband. Dit betreft voornamelijk de buitengebieden en kleine kernen van de gemeente Drimmelen. Ook bekijken wij de mogelijkheid of deze partijen ook een aantal bedrijventerreinen aan willen sluiten. Volgens de nieuwste technieken wordt dit een glasvezelkabel. Omdat de gemeente geen nutsbedrijf voor telecom netwerken is doen we dat niet zelf. Telecommunicatiebedrijven leggen deze glasvezelkabel. 'Glasvezel Buitenaf' wil in onze gemeente op die plekken glasvezel aanleggen.

Let op: de campagne is verlengd. U kunt zich tot 20 april a.s. aanmelden!

(Zie onderstaand persbericht op deze pagina!)

Proces

 • Het nutsbedrijf dat het netwerk wil aanleggen is Glasvezel Buitenaf.
 • De gemeente verleent alleen de benodigde vergunningen.
 • Glasvezel Buitenaf informeert belanghebbenden zelf. De gemeente staat achter dit initiatief.
 • Glasvezel Buitenaf geeft aan dat de werkzaamheden starten indien minimaal 40% van de bewoners heeft toegezegd om glasvezel af te nemen. Bewoners dienen dan vóór 16 maart 2020 een glasvezelabonnement voor internet, tv en/of bellen af te sluiten bij één van de vier dienstaanbieders (Caiway, Delta, Helden van Nu of Online.nl).

Planning

 • 4e kwartaal 2019 voorbereiding glasvezelcampagne.
 • Eerste kwartaal 2020: glasvezelcampagne. Uitvraag (vraagbundeling) om minimum benodigd deelnamepercentage van 40% te behalen.
 • Derde kwartaal 2020: start aanleg glasvezel, bij voldoende deelname*.
 • Medio 2021 gereed*.

* Voorlopig, planning kan worden opgeschoven als blijkt dat er door onvoorziene zaken meer tijd nodig is.

Communicatie

Belanghebbenden zijn geïnformeerd over het plan. Zij hebben een brief en een Glasvezelkrant ontvangen (zie bijlagen). Er zijn diverse bewonersavonden geweest.

Projectleiding

 • Bestuurlijk verantwoordelijk collegelid:  Wethouder Harry Bakker
 • Ambtelijk projectleider: de heer C. van den Biggelaar
 • Gemeentelijk Toezichthouder: Nog niet bekend

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op www.glasvezelbuitenaf.nl. Meer informatie vindt u ook in de Glasvezelkrant (zie bijlage onderaan deze pagina).

Voor overige informatie kunt u contact opnemen met C. van den Biggelaar, projectleider civiele techniek van de Gemeente Drimmelen, via glasvezel@drimmelen.nl ter attentie van C. van den Biggelaar, tel. 140162.

Laatste nieuws

De campagne is verlengd. U kunt zich nog aanmelden tot 20 april aanstaande!
Zie onderstaand persbericht 'Glasvezelcampagne wordt verlengd tot 20 april 2020'

Er is een inventarisatie geweest naar welke gebieden worden aangesloten op een breedbandnetwerk. Momenteel is de zoektocht naar ambassadeurs gestart. Dus woont u in het buitengebied of in één van de kernen Drimmelen, Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Wagenberg of de buurtschappen Blauwe Sluis, Helkant of Oud Drimmelen en vindt u het belangrijk dat er glasvezel komt? Word dan ambassadeur!

Glasvezel buitenaf zoekt namelijk meerdere enthousiaste ambassadeurs/ glasvezel supporters om andere inwoners te ondersteunen en te enthousiasmeren. Voor vragen of meer informatie over het ambassadeurschap kunt u contact opnemen met Salvina Orlando, e-mail: s.orlando@glasvezelbuitenaf.nl .

Bijlagen