Aanpak eikenprocessierups preventief en biologisch

28 apr 2020
Deze week wordt er gestart met de behandeling van 3.300 gemeentelijke eiken om de eikenprocessierups te bestrijden. De eikenbladeren worden bespoten met biologische bestrijdingsmiddelen. De gemeenteraad heeft financiële middelen ter beschikking gesteld zodat stevig ingezet kan worden op preventie van de ‘jeukrups’.

Aanpak hinder op de korte termijn

Dit jaar worden, evenals in 2019, alle eiken (behalve in de bosgebieden) biologisch bestreden, dit zijn circa 3.300 bomen. Er worden twee preventieve bestrijdingsrondes uitgevoerd waarvan de eerste ronde in deze periode start. De landelijke ontwikkelingen op het gebied van de processierups worden nauwlettend in de gaten gehouden en toegepast. Zo start er een experiment met natuurlijke bestrijding door vogels. Dit kan door nestkastjes voor de koolmees op te hangen op een aantal plekken met een hoog risico.

Lange termijn: natuurlijke vijanden

De aanpak van de gemeente op de lange termijn is gericht op het herstel van het natuurlijk evenwicht met voldoende natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Dit bereiken we onder andere door meer diversiteit aan te brengen in beplanting waardoor die aantrekkelijker worden voor natuurlijke vijanden van de rups.

Ook komt bij het ecologisch bermbeheer de komende jaren meer en meer de nadruk te liggen op gefaseerd maaien (biodivers). Door biodivers maaien houd je verspreid van april tot in oktober maandenlange bloei in de bermen. Hierbij wordt een constante afweging tussen biodiversiteit, het beeld buiten en de functie van de plek gemaakt.

Samenwerking met burgers

Bewoners van de Helkantsedijk hebben zelf folie rondom de eikenbomen gespannen om de overlast van de eikenprocessierups tegen te gaan. Wethouder Jan-Willem Stoop: ”We zien de proef met folie als een bewonersinitiatief dat bijdraagt aan inzicht aan de bestrijding tegen de eikenprocessierups. Als inwoners zelf ideeën hebben, willen we dat graag van tevoren weten, dan kunnen we samen kijken wat mogelijk is.” 

Melden

Op www.drimmelen.nl/eikenprocessierups is alle relevante informatie over de eikenprocessierups te vinden. Wie een nest van de eikenprocessierups ziet op een gemeentelijke boom kan dit doorgeven via de app van de gemeente Drimmelen, de website of via telefoonnummer 140162.