Aanslag gemeentebelastingen 2022 flats en appartementen

Aanslag komt later

De gemeente heeft eigenaren van flats en appartementen laten weten dat er meer tijd nodig is om de waarde te bepalen van dit type woningen. De aanslag gemeentelijke belastingen 2022 met daarop de waarde van de woning (de WOZ-beschikking ), de OZB-aanslag, rioolheffing en afvalstoffenheffing valt uiterlijk eind april a.s. op de deurmat. Normaal gesproken gebeurt dat eind februari.

Herwaardering

De gemeente stelt jaarlijks de WOZ-waarde van alle woningen vast. De waardebepaling van de onroerende goederen gebeurt zo zorgvuldig mogelijk. Dit doen we onder andere op basis van marktontwikkelingen en rekenmodellen. Wij zijn daarnaast ook verplicht minstens 1 keer per 5 jaar alle kenmerken van een huis te bekijken voor de taxatie om een correcte WOZ-waarde te kunnen bepalen.

Nieuwe taxatiemodellen

In 2021 hebben we deze vijfjaarlijkse beoordeling afgerond voor de meeste woningen in onze gemeente. Daarnaast is in 2021 gewerkt aan nieuwe taxatiemodellen in verband met de nieuwe vereiste manier van waarderen van kubieke meters naar vierkante meters. Voor de categorie etagebouw (appartementen) is het niet gelukt om al deze woningen volledig te beoordelen. Uiterlijk in april zal ook de herwaardering van deze categorie woningen zijn afgerond. De eigenaren ontvangen de WOZ-beschikking en de aanslag gemeentelijke belastingen daardoor uiterlijk eind april.

Gevolgen voor automatische incasso?

We zullen de automatische incasso zo instellen dat de belasting gewoon in 10 maandelijkse termijnen betaald kan worden. De 1e termijn wordt 1 maand na de datum op de aanslag afgeschreven.

Taxatierapport en vragen hierover

Wij vragen iedereen eerst de WOZ-beschikking af te wachten om te kunnen zien wat de nieuwe WOZ-waarde van uw woning is. De geadresseerde kan zelf het taxatierapport downloaden vanaf de datum op de aanslag. Vragen kunnen gesteld worden aan TOG Nederland, de contactgegevens staan in de bijsluiter bij de aanslag.

Bezwaar maken

De mogelijkheid om bezwaar te maken verandert niet doordat de aanslag gemeentebelastingen later komt. Bezwaar maken kan binnen 6 weken vanaf de datum die op de aanslag gemeentelijke belastingen staat. Links naar extra informatie zoals een vraag- en antwoordlijst vindt u op deze pagina.