Aanvraag omgevingsvergunning voor legale wietteelt

15 jul 2020

De rijksoverheid heeft besloten om te experimenteren met het gedogen van wiet en met de verkoop van op kwaliteit gecontroleerde hennep en hasjiesj, in een gesloten coffeeshopketen. Het experiment moet duidelijk maken of legale levering, inkoop en verkoop van deze producten mogelijk is. Meer informatie is te lezen op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/experiment-gesloten-coffeeshopk....

Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente Drimmelen op 2 juli 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen (kenmerk: W-2020-0679), voor het verbouwen van een kassencomplex. (Zie bekendmakingen.) Met de omgevingsvergunning zou het kassencomplex voor legale wietteelt geschikt worden gemaakt. De gemeente neemt deze aanvraag in behandeling.

Inmiddels heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen. Dit besluit ‘bevriest’ als het ware een bestemmingsplan en geeft het gemeentebestuur de mogelijkheid om het gebruik van gronden of bouwwerken binnen dat bestemmingsplan niet te wijzigen. Met dit voorbereidingsbesluit wordt de teelt van hennep en hasjiesj binnen de gemeente Drimmelen tegen gehouden.

Aangezien de bovengenoemde aanvraag was ingediend tijdens de raadsvergadering waarin het voorbereidingsbesluit werd genomen, is het voorbereidingsbesluit niet op deze aanvraag van toepassing. Met het voorbereidingsbesluit beoogt de gemeente zich te beschermen tegen andere vergelijkbare aanvragen. Kijk voor meer informatie over het genomen voorbereidingsbesluit op:

https://drimmelen.nl/raad-drimmelen-neemt-voorbereidingsbesluit-om-canna...