Actief kiesrecht

Niet iedereen ontvangt een stempas voor deze verkiezingen. Voor de verkiezing van de Provinciale Staten als voor het Waterschap gelden verschillende voorwaarden.

Voorwaarden Provinciale Staten

  • kiezers moeten 18 jaar of ouder zijn
  • kiezers moeten niet uitgesloten zijn van het kiesrecht
  • kiezers hebben de Nederlandse nationaliteit
  • kiezers moeten op de dag van de kandidaatstelling (30 januari 2023) ingeschreven staan in een gemeente die valt onder de Provincie Noord-Brabant.

Voorwaarden Waterschap Brabantse Delta

  • kiezers moeten 18 jaar of ouder zijn
  • kiezers moeten niet uitgesloten zijn van het kiesrecht
  • kiezers hebben de Nederlandse nationaliteit
  • EU onderdanen
  • Niet-Nederlandse inwoners met een geldige verblijf in Nederland
  • kiezers moeten op de dag van de kandidaatstelling (30 januari 2023) ingeschreven staan in een gemeente die valt onder het Waterschap Brabantse Delta 

Op de website van Waterschap Brabantse Delta kunt u zien welke gemeenten vallen in het Waterschap Brabantse Delta.