Adelstraat Made afgesloten op maandag 11 februari a.s.

8 feb 2019
Op maandag 11 februari vindt er onderhoud plaats aan de waterleiding in de Adelstraat in Made. Aannemer Van Vulpen is door Brabant Water aangetrokken om deze werkzaamheden uit te voeren. Het is gebruikelijk dat de aannemer de aanwonenden hierover tijdig op de hoogte stelt. Helaas is dit niet gebeurd. Tijdens de werkzaamheden komt u nauwelijks of niet zonder water te zitten. Hebt u vragen? Neem dan contact op met aannemer Van Vulpen telefoonnummer 06 – 11865003.