Afronding informatieproces gemeente Drimmelen

6 apr 2018
Persbericht Lijst Harry Bakker. Donderdagavond 5 april 2018 heeft er een constructieve vergadering plaatsgevonden naar aanleiding van de bevindingen van de informateur Ton Braspenning. Het rapport werd door de 7 partijen met dank in ontvangst genomen. Ook werd de dank uitgesproken richting de griffie en de ambtelijke ondersteuning voor het proces tot nu toe.

Het rapport van de informateur biedt duidelijke aanknopingspunten voor de partijen Lijst Harry Bakker, die weer de grootste partij van Drimmelen werd, en de VVD. Zij hebben in de vergadering dan ook aangegeven in ieder geval samen verder te gaan. Ook is er geconstateerd dat op basis van het programma de partij Groen Drimmelen VP/D66 iets zou kunnen toevoegen aan de coalitie.

De informateur gaf daarnaast aan dat hij ruimte ziet bij de andere partijen om te komen tot voorstellen in de raad die op breed draagvlak kunnen rekenen. Harry Bakker gaf aan dat dit zeker bij het opstellen van een toekomstvisie het geval zal zijn, waarbij wat hem betreft ook de verenigingen en andere mensen voor worden uitgenodigd.

Het proces van informeren is nu afgelopen. De Lijst Harry Bakker en de VVD hebben nog met alle partijen 1-op-1 gesproken om de uitslag van de informateur te bespreken. Hieruit volgen wellicht nog reacties vanuit de partijen. Daarna wordt het formatieproces opgestart. Medio volgende week volgt er een update.