Afvalinzameling - informatie

GFT-afval

  • Het GFT wordt vanaf november tot en met april eenmaal per 2 weken in de oneven weken ingezameld samen met het verpakkingsafval (verpakkingsplastic, drankenkartons en blik)
  • In de 'zomerperiode' kan de GFT-container vanaf mei tot en met oktober wekelijks worden aangeboden. 

Verpakkingsafval (verpakkingsplastic, drankenkartons en blik)

Het verpakkingsafval wordt in de oneven weken (bijvoorbeeld week 1, week 3 etc.) ingezameld.

Restafval

Het restafval wordt eenmaal per 4 weken ingezameld.

Oud papier

Het oud papier wordt normaliter op zaterdag ingezameld.

Op welke dagen wordt het afval ingezameld?

Wilt u weten op welke dag in de week  het afval bij u wordt ingezameld? Ga dan naar de pagina  'Inzameldagen'.