Afvalnieuws - wijzigingen inzameling rondom de feestdagen en afvalinzameling 2021

21 dec 2020

Gemeentegids- afvalkalender

Let op: Fout in de afvalkalender
Helaas zit er in de gemeentegids een fout in de afvalkalender 2021. Het betreft de weken in de maanden januari en februari 2021 waarin het afvalplastic (plastic, blik en drankenkartons) wordt ingezameld (oranje blokjes op de afvalkalender).
De juiste inzamelingsweken voor het afvalplastic in de maanden januari en februari zijn: week 1, week 3, week 5 en week 7.

Wijziging afvalinzameling GFT en verpakkingsplastic i.v.m. kerst

In verband met Eerste Kerstdag wordt in de kernen Wagenberg, Terheijden (ged.), Made (ged.), Hooge Zwaluwe (ged.) en Drimmelen dat normaliter op vrijdag wordt ingezameld, het GFT- en verpakkingsafval (verpakkingsplastic, drankenkartons en blik) niet op vrijdag 25 december maar op donderdag 24 december aanstaande ingezameld.

Wijziging Restafvalinzameling in week 53

In de week van 28 december t/m 1 januari 2021 wordt het restafval ingezameld.
Let op: In verband met 1 januari wordt het restafval in Wagenberg en Drimmelen en gedeeltelijk in Terheijden-Made-Hooge Zwaluwe-Zevenbergschen Hoek zaterdag 2 januari 2021 ingezameld.

Wijziging inzameling containers 2021 (GFT en restafval)

Al jaren vindt de GFT-inzameling in de even weken plaats (in de zomerperiode van 1 mei t/m 31 oktober wekelijks) en het restafval 1 maal per 4 weken in een oneven week.
Let op: hierin komt een wijziging voor het jaar 2021
Het GFT-afval wordt in 2021 ingezameld in de oneven weken en in de periode van 1 mei t/m 31 oktober 2021 wekelijks. Het restafval wordt 1 maal per 4 weken ingezameld in een even week!

Week 1 (4 t/m 8 januari) huis-aan-huis Kerstboominzameling

De kerstbomen dienen, op de dag van inzameling (normaal inzamschema), naast de GFT-container te worden aangeboden. Ze worden apart (dus niet gelijktijdig met het GFT) ingezameld!

Informatie


Huisvuil wordt aan huis opgehaald. 
Ga voor meer informatie over de inzameling naar de pagina 'Afvalkalender'. Hier vindt u de informatie die voor u persoonlijk van toepassing is door middel van het ingeven van uw postcode.