Afvaltarieven 2019

Het tarief voor het ledigen van de mini-containers bestaat uit twee delen. U betaald een vast tarief dat voor ieder huishouden hetzelfde is. Daarnaast betaalt u voor elke keer dat u uw minicontainer/emmer aanbiedt voor lediging. De hoogte van dit laatste bedrag heeft u dus enigszins zelf in de hand. Goed scheiden van afval loont!

 

 

Tarieventabel afvalstoffenheffing 2019

Tarieven   2018   2019
Vastrechttarief  90,12  145,55
Per perceel bij verzamelcontainers  68,28  110,34
Per lediging gft-containerinhoud 25 liter    0,00     0,60
Per lediging gft-containerinhoud 140 liter    0,00     2,60
Per lediging restafval containerinhoud 40 liter    2,44     2,10
Per lediging restafval containerinhoud 240 liter   11,70   10,00 
Per aanbieding toegangspas bij ondergrondse afvalcontainer    2,44     2,10
     
Huis-aan-huis-inzameling   2018   2019
Grof tuinafval (per vracht of gedeelte daarvan)  40,00  45,00
Grof huishoudelijk afval (per aanvraag)  15,00  17,50
Grof huishoudelijk afval (per 0,5 m3)  25,00  30,00
     
Milieustraat  2018   2019
Bouw- en sloopafval (per 10 kg)    2,10   2,15
Grof huishoudelijk afval (per 10 kg)    2,10   2,15
Schoon puin (per 10 kg)    0,45   0,50