Afvaltarieven 2021

Het tarief voor het ledigen van de mini-containers bestaat uit twee delen. U betaalt een vast tarief dat voor ieder huishouden hetzelfde is. Daarnaast betaalt u voor elke keer dat u uw minicontainer/emmer aanbiedt voor lediging. De hoogte van dit laatste bedrag heeft u dus enigszins zelf in de hand. Goed scheiden van afval loont!

 

 

Tarieventabel afvalstoffenheffing 2021

Tarieven     2020     2021
Vastrechttarief  169,09  169,09
Per perceel bij verzamelcontainers (naast het vastrechttarief)  128,19  128,19
Per lediging gft-containerinhoud 25 liter     0,80     0,80
Per lediging gft-containerinhoud 140 liter     3,50     3,50
Per lediging restafval containerinhoud 40 liter     2,45     2,45
Per lediging restafval containerinhoud 240 liter   11,70    11,70 
Per lediging ondergrondse perscontainers (40 liter)    2,45    2,45
     
Inzameling grove huishoudelijke afvalstoffen   2020   2021
Per aanvraag   17,50   17,50
En daarnaast per 0,5 m3  30,00  30,00
     
Inzameling grof tuinafval    2020    2021
Per aanvraag   45,00   45,00
     
Aanbieding op de Milieustraat     2020   2021
Grove huishoudelijke afvalstoffen per 10 kg.     2,15     2,15
Bouw- en sloopafval per 10 kg.     2,15     2,15
Schoon puin (per 10 kg)    0,50    0,50