Afvaltarieven 2022

Het tarief voor het ledigen van de mini-containers bestaat uit twee delen. U betaalt een vast tarief dat voor ieder huishouden hetzelfde is. Daarnaast betaalt u voor elke keer dat u uw minicontainer/emmer aanbiedt voor lediging. De hoogte van dit laatste bedrag heeft u dus enigszins zelf in de hand. Goed scheiden van afval loont!

 

 

Tarieventabel afvalstoffenheffing 2022

Tarieven     2021     2022
Vastrechttarief  169,09  146,49
Per perceel bij verzamelcontainers (naast het vastrechttarief)  128,19  111,06
Per lediging gft-containerinhoud 25 liter     0,80     0,80
Per lediging gft-containerinhoud 140 liter     3,50     3,50
Per lediging restafval containerinhoud 40 liter     2,45     2,45
Per lediging restafval containerinhoud 240 liter    11,70    11,70
Per lediging ondergrondse perscontainers (40 liter)     2,45      2,45
     
Inzameling grove huishoudelijke afvalstoffen   2021   2022
Per aanvraag    17,50    17,50
En daarnaast per 0,5 m3    30,00    30,00
     
Inzameling grof tuinafval    2021    2022
Per aanvraag    45,00    45,00
     
Aanbieding op de Milieustraat     2021   2022
Grove huishoudelijke afvalstoffen per 10 kg.       2,15     2,15
Bouw- en sloopafval per 10 kg.       2,15     2,15
Schoon puin (per 10 kg)      0,50    0,50