Agenda hoorzitting bezwaarschriftencommissie 12 november 2019

7 nov 2019

De bezwaarschriftencommissie behandelt op dinsdag 12 november 2019 tijdens een zitting de onderstaande zaken. De zitting vindt plaats in het gemeentehuis.

19.30 uur
Bezwaarschrift tegen het collegebesluit van 27 juli 2019 betreffende een opgelegde last onder dwangsom aan de Gaete 18 in Lage Zwaluwe.

20.00 uur
Bezwaarschrift tegen het collegebesluit van 14 augustus 2019 betreffende de omgevingsvergunning onderhoudskap op diverse locaties in Hooge en Lage Zwaluwe.

20.30 uur
Bezwaarschrift tegen het collegebesluit van 16 augustus 2019 betreffende een verkeersbesluit ten behoeve van het instellen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op de Heiakker in Wagenberg.

21.00 uur
Bezwaarschrift tegen het collegebesluit van 4 september 2019 betreffende een verkeersbesluit afwijzing gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Iepenlaan te Made.

Belangstellenden kunnen de zitting bijwonen. Deze is openbaar. Het kan voorkomen dat de agenda van de hoorzitting wijzigt (bijvoorbeeld wanneer een bezwaarschrift wordt ingetrokken of een zaak wordt uitgesteld). Wilt u hierover meer zekerheid? Neem dan op de zittingsdag contact op met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie, bereikbaar via telefoonnummer 140162.

Vanaf 5 november 2019 tot en met 12 november 2019 kunnen belanghebbenden de stukken over deze zaken inzien in het gemeentehuis.