Agenda hoorzitting bezwaarschriftencommissie 13 september 2022

8 sep 2022
De bezwaarschriftencommissie behandelt op dinsdag 13 september 2022 tijdens een zitting een aantal zaken. De zitting vindt plaats in het gemeentehuis.

19:30 uur
Bezwaarschrift tegen het collegebesluit van 1 april 2022, inzake het plaatsen van 8 units voor tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten en het afwijken van de regels van het bestemmingsplan voor tijdelijke bewonen van bijbehorende bouwwerken op het perceel Munnikenhof 15 in Terheijden.

20:30 uur
Bezwaarschrift tegen het collegebesluit van 5 april 2022, inzake last onder dwangsom, Plantsoen 14 in Lage Zwaluwe.

Belangstellenden kunnen de zitting bijwonen. Deze is openbaar. Als u de zitting bij wilt wonen vragen wij u om dat vooraf, uiterlijk vrijdag 9 september 2022, bij de gemeente Drimmelen kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar juridischezaken@drimmelen.nl.

Het kan voorkomen dat de agenda van de hoorzitting wijzigt (bijvoorbeeld wanneer een bezwaarschrift wordt ingetrokken of een zaak wordt uitgesteld). Wilt u hierover meer zekerheid? Neem dan op de zittingsdag contact op met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie, bereikbaar via telefoonnummer 140162.

Vanaf 6 september 2022 tot en met 13 september 2022 kunnen belanghebbenden de stukken over deze zaken inzien in het gemeentehuis.

Wij volgen de hygiƫnerichtlijnen van het RIVM. Heeft u klachten? Blijf dan thuis.