Agenda hoorzitting bezwaarschriftencommissie 16 juli 2019

12 jul 2019

De bezwaarschriftencommissie behandelt op dinsdag 16 juli 2019 tijdens een zitting de onderstaande zaak. De zitting vindt plaats in het gemeentehuis.

19.30 uur
Bezwaarschrift tegen het collegebesluit van 26 maart 2019 betreffende stillegging sloop- en bouwwerkzaamheden Gaete 18 in Lage Zwaluwe.

Belangstellenden kunnen de zitting bijwonen. Deze is openbaar. Het kan voorkomen dat de agenda van de hoorzitting wijzigt (bijvoorbeeld wanneer een bezwaarschrift wordt ingetrokken of een zaak wordt uitgesteld). Wilt u hierover meer zekerheid? Neem dan op de zittingsdag contact op met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie, bereikbaar via telefoonnummer 140162.

Vanaf 9 juli 2019 tot en met 16 juli 2019 kunnen belanghebbenden de stukken over deze zaak inzien in het gemeentehuis.