Agenda hoorzitting bezwaarschriftencommissie 18 mei 2021

4 mei 2021

De bezwaarschriftencommissie behandelt op dinsdag 18 mei 2021 tijdens een zitting de onderstaande zaken. De zitting vindt plaats in het gemeentehuis.

19.30 uur
Bezwaarschrift tegen het collegebesluit van 21 januari 2021 inzake het kappen van 11 bomen aan de Crullaan in Made.

20.00 uur
Bezwaarschrift tegen het collegebesluit van 3 februari 2021 inzake het vervangen van een antennemast aan de Molenstraat 62 in Terheijden.

20.30 uur
Bezwaarschrift tegen het collegebesluit van 11 februari 2021 inzake het afwijken van regels van het bestemmingsplan voor het oprichten van een woning en het aanleggen van een in-/uitrit aan de Blasiushof 7 in Made.

Belangstellenden kunnen de zitting bijwonen. Deze is openbaar. Omdat wij voldoen aan de richtlijnen van het RIVM verzoeken wij u als u de zitting bij wilt wonen vooraf, uiterlijk vrijdag 16 april 2021, dit bij de gemeente Drimmelen kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar juridischezaken@drimmelen.nl

Het kan voorkomen dat de agenda van de hoorzitting wijzigt (bijvoorbeeld wanneer een bezwaarschrift wordt ingetrokken of een zaak wordt uitgesteld). Wilt u hierover meer zekerheid? Neem dan op de zittingsdag contact op met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie, bereikbaar via telefoonnummer 140162.

Vanaf 11 mei 2021 tot en met 18 mei 2021 kunnen belanghebbenden de stukken over deze zaken inzien in het gemeentehuis.