Agenda hoorzitting bezwaarschriftencommissie 19 februari 2019

13 feb 2019

De bezwaarschriftencommissie behandelt op dinsdag 19 februari 2019 tijdens een zitting de onderstaande zaak. De zitting vindt plaats in het gemeentehuis.

19.30 uur
Bezwaarschrift tegen het collegebesluit van 13 november 2018 tot het bouwen van een woning aan de Ploegstraat 23 in Made.

Belangstellenden kunnen de zittingen bijwonen. Deze zijn openbaar. Het kan voorkomen dat de agenda van de hoorzitting wijzigt (bijvoorbeeld wanneer een bezwaarschrift wordt ingetrokken of een zaak wordt uitgesteld). Wilt u hierover meer zekerheid? Neem dan op de zittingsdag contact op met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie, bereikbaar via telefoonnummer 140162.

Vanaf 12 februari 2019 tot en met 19 februari 2019 kunnen belanghebbenden de stukken over deze zaak inzien in het gemeentehuis.