Agenda hoorzitting bezwaarschriftencommissie 20 augustus 2019

15 aug 2019

De bezwaarschriftencommissie behandelt op dinsdag 20 augustus 2019 tijdens een zitting de onderstaande zaken. De zitting vindt plaats in het gemeentehuis.

19.30 uur

Bezwaarschrift tegen het collegebesluit van 11 april 2019 betreffende weigering stillegging werkzaamheden op het perceel Adelstraat 9 in Made.

20.00 uur

Bezwaarschrift tegen het collegebesluit van 26 april 2019 betreffende stillegging bouwwerkzaamheden aan de Streeplandsedijk 2 in Lage Zwaluwe.

Bijwonen zitting

Belangstellenden kunnen de zitting bijwonen. Deze is openbaar. Het kan voorkomen dat de agenda van de hoorzitting wijzigt (bijvoorbeeld wanneer een bezwaarschrift wordt ingetrokken of een zaak wordt uitgesteld). Wilt u hierover meer zekerheid? Neem dan op de zittingsdag contact op met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie, bereikbaar via telefoonnummer 140162.

Vanaf 13 augustus 2019 tot en met 20 augustus 2019 kunnen belanghebbenden de stukken over deze zaak inzien in het gemeentehuis.