Agenda hoorzitting bezwaarschriftencommissie 22 oktober 2019

15 okt 2019

De bezwaarschriftencommissie behandelt op dinsdag 22 oktober 2019 tijdens een zitting de onderstaande zaken. De zitting vindt plaats in het gemeentehuis.

19.30 uur
Bezwaarschrift tegen het collegebesluit van 9 april 2019 betreffende de omgevingsvergunning W-2019-0107, afwijken van de regels van het bestemmingsplan voor het plaatsen van een erfafscheiding, plaatsen van een erfafscheiding (legalisatie) aan de Elft 23 in Made.

20.00 uur
Bezwaarschrift tegen het collegebesluit van 14 augustus 2019 betreffende het invorderen van een dwangsom inzake opslag aan voorzijde Lange Reeweg te Lage Zwaluwe.

Belangstellenden kunnen de zitting bijwonen. Deze is openbaar. Het kan voorkomen dat de agenda van de hoorzitting wijzigt (bijvoorbeeld wanneer een bezwaarschrift wordt ingetrokken of een zaak wordt uitgesteld). Wilt u hierover meer zekerheid? Neem dan op de zittingsdag contact op met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie, bereikbaar via telefoonnummer 140162.

Vanaf 15 oktober 2019 tot en met 22 oktober 2019 kunnen belanghebbenden de stukken over deze zaak inzien in het gemeentehuis.