Agenda hoorzitting bezwaarschriftencommissie 25 juni 2019

20 jun 2019

De bezwaarschriftencommissie behandelt op dinsdag 25 juni 2019 tijdens een zitting de onderstaande zaken. De zitting vindt plaats in het gemeentehuis.

20.00 uur
Bezwaarschrift tegen het collegebesluit van 28 februari 2019 betreffende het verkeersbesluit ten behoeve van het instellen van een voertuigmassa- en aslastbeperking op de brug tussen de Bergen en Salesdreef bij Terheijden.

20.30 uur
Bezwaarschrift tegen het collegebesluit van 28 januari 2019 tot het weigeren voor het kappen van een boom en toevoegen van een uitrit.

Belangstellenden kunnen de zittingen bijwonen. Deze zijn openbaar. Het kan voorkomen dat de agenda van de hoorzitting wijzigt (bijvoorbeeld wanneer een bezwaarschrift wordt ingetrokken of een zaak wordt uitgesteld). Wilt u hierover meer zekerheid? Neem dan op de zittingsdag contact op met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie, bereikbaar via telefoonnummer 140162.

Vanaf 18 juni 2019 tot en met 25 juni 2019 kunnen belanghebbenden de stukken over deze zaken inzien in het gemeentehuis.