Agenda hoorzitting bezwaarschriftencommissie 30 maart 2021

25 mrt 2021

De bezwaarschriftencommissie behandelt op dinsdag 30 maart 2021 tijdens een zitting de onderstaande zaken. De zitting vindt plaats in het gemeentehuis.

20.00 uur
Bezwaarschrift tegen het collegebesluit van 11 januari 2021 inzake het kappen van 3 gekandelaberde eiken en de weigering kappen van 2 lindes, Rozenbloemstraat 61 in Made.

20.30 uur
Bezwaarschrift tegen het collegebesluit van 17 december 2021 inzake weigering omgevingsvergunning Wildestraat in Wagenberg.

Belangstellenden kunnen de zitting bijwonen. Deze is openbaar. Omdat wij voldoen aan de richtlijnen van het RIVM verzoeken wij u als u de zitting bij wilt wonen vooraf, uiterlijk vrijdag 26 maart 2021, dit bij de gemeente Drimmelen kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar juridischezaken@drimmelen.nl

Het kan voorkomen dat de agenda van de hoorzitting wijzigt (bijvoorbeeld wanneer een bezwaarschrift wordt ingetrokken of een zaak wordt uitgesteld). Wilt u hierover meer zekerheid? Neem dan op de zittingsdag contact op met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie, bereikbaar via telefoonnummer 140162.

Vanaf 23 maart 2021 tot en met 30 maart 2021 kunnen belanghebbenden de stukken over deze zaken inzien in het gemeentehuis.