Agenda hoorzitting bezwaarschriftencommissie 7 juni 2022

2 jun 2022

De bezwaarschriftencommissie behandelt op dinsdag 7 juni om 19:30 uur tijdens een openbare zitting onderstaande zaak. De zitting vindt plaats in het gemeentehuis.

Bezwaarschrift tegen het collegebesluit van 22 maart 2022: het kappen van 12 (knot)wilgen aan de Zandstraat 20 in Hooge Zwaluwe, met herplantplicht van tenminste 8 bomen.

Als u de zitting bij wilt wonen mail dan uiterlijk vrijdag 3 juni naar juridischezaken@drimmelen.nl.

Het kan voorkomen dat de agenda van de hoorzitting wijzigt. Wilt u hierover meer zekerheid? Neem dan op de zittingsdag telefonisch contact op met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie via 140162.

Inzien stukken

Vanaf 31 mei tot en met 7 juni 2022 kunnen belanghebbenden de stukken over deze zaak inzien in het gemeentehuis.