Agenda hoorzitting bezwaarschriftencommissie 7 mei 2019

2 mei 2019
De bezwaarschriftencommissie behandelt op dinsdag 7 mei 2019 tijdens een zitting de onderstaande zaken. De zitting vindt plaats in het gemeentehuis.

19.30 uur
Bezwaarschrift tegen het collegebesluit van 27 februari 2019 tot weigering van ontheffing parkeerverbod voor een rolstoelbus aan de Ganzenweel in Terheijden.

20.00 uur
Bezwaarschrift tegen het collegebesluit van 10 januari 2019 tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bankgebouw tot 19 appartementen aan de Adelstraat 9A t/m 9X in Made.

Belangstellenden kunnen de zittingen bijwonen. Deze zijn openbaar. Het kan voorkomen dat de agenda van de hoorzitting wijzigt (bijvoorbeeld wanneer een bezwaarschrift wordt ingetrokken of een zaak wordt uitgesteld). Wilt u hierover meer zekerheid? Neem dan op de zittingsdag contact op met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie, bereikbaar via telefoonnummer 140162.

Vanaf 30 april 2019 tot en met 7 mei 2019 kunnen belanghebbenden de stukken over deze zaak inzien in het gemeentehuis.