Bak Bewust!

27 okt 2021
Het keukenbakje van de campagne Bak Bewust
Door samen op de juiste manier en bewust om te gaan met afval kunnen we meer recyclen en besparen we grondstoffen. Dat is de insteek van de nieuwe campagne van de gemeente Drimmelen: Bak Bewust.

Afval scheiden

We doen het in de gemeente Drimmelen al best goed op het gebied van afval scheiden, maar het kan altijd beter! Daarom is de gemeente nu gestart met de campagne ‘Bak Bewust’. Met deze campagne willen we de mensen nog meer bewust maken van wat nu precies in welke (afval)bak thuishoort, het scheiden van afval gemakkelijker maken én inzetten op het verminderen van afval in het algemeen.

Keukenafval

We besteden in de campagne extra aandacht aan het scheiden van etensresten, groente- en fruitafval. Dit komt nu helaas nog te vaak bij het restafval terecht, in plaats van in de groene bak/container. Een keukenbakje maakt het gemakkelijker dit afval te scheiden. Door dit afval gescheiden aan te bieden, kan er later compost of groen gas van worden gemaakt. Dit is beter voor het milieu. Het keukenbakje leeg je gemakkelijk, met composteerbaar zakje en al, in je groene bak/container (of GFT-cocon voor hoogbouw).

Om een goed beeld te krijgen van de beleving en het gebruik van het keukenbakje te stimuleren, zijn we benieuwd naar ervaringen met het gebruik van het keukenbakje. Daarom is de gemeente Drimmelen eerst een pilot gestart om ervaringen bij inwoners op te halen. Steekproefsgewijs hebben inwoners een uitnodiging ontvangen voor de pilot. De pilot werd op 19 oktober afgetrapt met de Bak Bewust Show. Tijdens de Bak Bewust Show mochten diverse inwoners een gratis keukenbakje in ontvangst nemen. Daarnaast konden alle deelnemers een gebakje opmaken.

Campagne Bak Bewust  - gebruik een keukenbakje voor het gft-afval
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen

Na afronding van de pilot krijgt ieder huishouden in de gemeente Drimmelen de mogelijkheid om een keukenbakje in ontvangst te nemen. Meer informatie hierover volgt.