Bak Bewust campagne

Door samen op de juiste manier om te gaan met afval kunnen we meer recyclen en besparen we grondstoffen. We doen het in de gemeente Drimmelen helemaal niet zo slecht, maar het kan altijd beter! Om het afval scheiden onder de aandacht te brengen start de gemeente binnenkort met de campagne ‘Bak Bewust’.

Waar laat je nou de schillen van aardappelen, een klokhuis of afgekloven maiskolven? Simpel! In een geventileerd keukenbakje. Een keukenbakje maakt het gemakkelijker om het afval van groente en fruit, maar ook etensresten te scheiden. Door dit afval gescheiden aan te bieden kan er later compost van worden gemaakt. Dit is beter voor het milieu. Daarnaast droogt het afval uit doordat een keukenbakje geventileerd is. Dit voorkomt stank en condens. Je plaatst het keukenbakje op het aanrecht of in het gootsteenkastje. Het keukenbakje leeg je gemakkelijk, met composteerbaar zakje en al, in je groene of ondergrondse container.

Lees meer over de GFT-inzameling op de pagina 'afvalinzameling-informatie' op deze website.

Gratis keukenbakje

Om het scheiden van GFT afval gemakkelijker te maken verstrekt de gemeente Drimmelen aan alle huishoudens een gratis keukenbakje. Het keukenbakje is onderdeel van de campagne ‘Bak Bewust’ waarin afval scheiden in de gemeente onder de aandacht wordt gebracht.

Om een goed beeld te krijgen van de beleving en het gebruik van het keukenbakje te stimuleren zijn we benieuwd naar ervaringen met betrekking tot het gebruik van het keukenbakje. Daarom start gemeente Drimmelen binnenkort eerst een pilot om ervaringen bij inwoners op te halen. Na afronding van de pilot krijgt ieder huishouden de mogelijkheid om een keukenbakje in ontvangst te nemen. Meer informatie hierover volgt.