Basisregistraties: welke gegevens worden van u geregistreerd?

3 mrt 2021

In Nederland worden allerlei gegevens van u bijgehouden in verschillende basisregistraties. Dit is een wettelijke verplichting. Deze gegevens worden door diverse instanties gebruikt, bijvoorbeeld door de belastingdienst, waterschappen en hulpdiensten. De gemeente is verantwoordelijk voor het bijhouden van gegevens in een aantal van deze basisregistraties, waaronder:

BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)

Hier worden gegevens bijgehouden van alle adressen en gebouwen, zoals huisnummers, bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. U kunt deze gegevens inzien via bagviewer.kadaster.nl.

WOZ (Waardering Onroerende Zaken)

Ieder onroerend goed is getaxeerd en heeft een WOZ waarde. Bijvoorbeeld uw woning. Deze waarde wordt gebruikt om de hoogte van heffingen en belastingen te bepalen, zoals de onroerendezaakbelasting. Van alle woningen in Nederland zijn de WOZ waarden openbaar. U kunt deze raadplegen via www.wozwaardeloket.nl. Uw taxatieverslagen kunt u downloaden via de link op onze website www.drimmelen.nl/woz-waarde.

Bent u van mening dat gegevens niet kloppen dan horen wij dit graag. Zo kunnen wij de kwaliteit van deze gegevens, indien nodig, verbeteren. Bij twijfel over BAG gegevens kunt u mailen naar bagbeheerder@drimmelen.nl, bellen naar 140162 of een terugmelding doen via de link: bagviewer.kadaster.nl (zonder www.!)  Heeft u vragen over de WOZ? Wellicht staat uw vraag op onze pagina Belastingaanslagen - veel gestelde vragen (https://drimmelen.nl/belastingaanslagen-veelgestelde-vragen). U kunt uw vraag ook mailen naar drimmelen@tognederland.nl of bellen naar (0413) 745 111.