Begroting 2020: Gemeente Drimmelen financieel stabiel met veel ambitie

13 okt 2019
Het college van Drimmelen legt een structureel sluitende begroting voor aan de gemeenteraad. Wethouder financiën Harry Bakker: “Met de Begroting 2020 kunnen we het collegeprogramma uitvoeren en verder werken aan veiligheid, wonen en welzijn van onze inwoners en werken aan bereikbaarheid, economie en duurzaamheid van onze dorpen en het buitengebied. In 2020 spreken we onze reserve aan, waardoor we een beperkte lastenstijging door kunnen voeren. Dat kan omdat we financieel stevig overeind staan.” De gemeenteraad behandelt de begroting in de raadsvergadering van donderdag 7 november.

Prognose

Wethouder Bakker: “Op een totale begroting van 61,2 miljoen euro ontstaat een tekort van 455.000 euro door de vele ambities die we gezamenlijk hebben. Het college stelt de raad voor dit tekort aan te vullen vanuit de algemene reserve. De prognose voor de jaren 2021, 2022 en 2023 laat een oplopend positief saldo zien.”

Lastendruk

Het college wil de lasten voor inwoners zo laag mogelijk houden. Desondanks stijgen de heffingen voor burgers in 2020 met gemiddeld 2,9%. Deze stijging komt neer op gemiddeld 22,18 euro per huishouden. Wethouder Bakker: “We dempen de lastendruk wel met een eenmalige teruggaaf van 13,80 euro op de rioolheffing.”

Brede waaier van plannen

In de Begroting 2020 zit veel ambitie voor alle kernen en voor het buitengebied, vertelt wethouder Bakker: “Uit een brede waaier van plannen noem ik de ambitie voor 100 nieuwbouwwoningen per jaar, verdeeld over de kernen, breedband in het buitengebied, de initiatieven voor de energietransitie en de verduurzaming van onze gemeente. In Drimmelen gaan we het toerisme versterken door het parkeren te verbeteren en met het plan een voetveer te laten varen op en neer naar Hofmansplaat in de Biesbosch. In Hooge Zwaluwe pakken we de reconstructie van de Magrietstraat-Julianastraat aan, waarbij we het riool ook meteen vernieuwen. In Lage Zwaluwe leggen we een wandelpad aan rondom de haven en realiseren we tijdelijk wonen op de voormalige Willibrorduslocatie. In Made gaan we verder met de uitvoering van het Centrumplan, in Terheijden willen we uitvoering geven aan de herontwikkeling van de Kleine Schans en de Centrumroute verder uitvoeren. In Wagenberg gaan we aan de slag met Plexat en verbeteren we de toegankelijkheid van de Parallelweg.”