Begroting 2021: focus op continuïteit en verbetering

4 nov 2020
In de begroting 2021 van de gemeente Drimmelen staan de nodige ambities. Het college rekent op een tekort van 33.000 euro op een begroting van bijna 58 miljoen, maar verwacht een overschot in de jaren daarna. De lasten stijgen in 2021 met gemiddeld 0,8% en blijven daarmee ruim onder het niveau van de geschatte inflatie. “Het was een puzzel deze keer en ik geloof oprecht dat we de opdracht van de gemeenteraad verder gestalte kunnen geven met deze begroting”, aldus een voorzichtig tevreden wethouder Harry Bakker. Het college legt de begroting ter bespreking voor aan de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van 12 november aanstaande.

Tekort is opgelost

Toen het college met de raad vooruitkeek bij de Kadernota 2021 was het onzeker of er nog financiële ruimte zou zijn voor nieuwe plannen in 2021. Het college is daarom gaan zoeken naar mogelijkheden en heeft daarbij bestaande plannen op verschillende punten aangepast. “In alle budgetten is gezocht naar zaken die niet per se nodig zijn of waar we bijvoorbeeld ruim in het jasje zaten”, vertelt wethouder Bakker. “Het geld dat hiermee gevonden is, maakt het mogelijk om de meeste plannen door te zetten en enkele nieuwe zaken aan te pakken”, zegt wethouder Bakker.

Focus op continuïteit en verbetering

In de begroting is geld opgenomen voor verbetering van de fietspaden en voetpaden (de ‘rode loperroutes’ in de dorpskernen), samenwerking Biesbosch, biodiversiteit en het continueren van zorg, welzijn en sport in deze lastige tijd qua Corona. Er ligt een uitdaging voor het grote project ‘Sociaal cultureel dorpshart Made’. Het college wil in 2021 de personeelskosten beperken door het sterk verminderen van ingehuurd personeel en dat zo veel als mogelijk oplossen met vaste medewerkers. Dat is een uitdaging door de grote hoeveelheid werk die er ligt én de onzekerheid die er blijft door de invloed van Corona. De service en dienstverlening naar inwoners en bedrijven moet in elk geval op peil blijven en waar nodig verder verbeteren.

Lastenverhoging volgend jaar lager dan inflatie

Drimmelen heeft in 2021 een lastendruk die onder het landelijk gemiddelde ligt. De rioolheffing kan lager door een rentemeevaller en de afvalstoffenheffing blijft gelijk. Met een verhoging van de onroerendezaakbelasting blijft de lastendruk per huishouden beperkt met een minimale stijging van gemiddeld 6,22 euro in 2021. Dit is slechts 0,8% hoger en ruim onder de geschatte inflatie van 1,6% die landelijk wordt bepaald.

Spaarpot

Het resultaat is een begroting die, met een klein tekort in 2021, structureel sluitend is in de jaren 2022 tot en met 2024. “We hebben een spaarpot voor lastigere tijden en die blijft grotendeels intact”, legt wethouder Bakker uit. “Als het Rijk niet meer geld aan ons geeft voor
de wettelijke taken en ook het effect van de herverdeling van het gemeentefonds niet dempt, hebben we dit nodig als buffer voor de toekomst. Het zijn ook financieel lastige tijden. Hopelijk wordt 2021 in alle opzichten een gezond jaar!”