Belangstelling standhouders Woon- en Energiebeurs 6 juni

14 jan 2020

Op zaterdag 6 juni 2020 organiseert de gemeente Drimmelen een Woon- en Energiebeurs in het gemeentehuis. Hiermee willen we alle inwoners van de gemeente en andere belangstellenden informeren over duurzaam wonen in de gemeente. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • Veiligheid (inbraakpreventie, brandpreventie etc.)
  • Zorg en levensloopbestendigheid (langer thuis blijven wonen)
  • Nieuwbouwprojecten
  • Energie:
    - Wat kan ik in/aan mijn huis doen? (isoleren, besparen, zelf energie opwekken, van het gas af)
    - Wat ga ik merken van de energietransitie in mijn omgeving? (informatie over energieprojecten in Drimmelen)

Wij willen nu alvast een beeld krijgen hoeveel belangstelling er is vanuit het lokale bedrijfsleven en andere organisaties om standhouder te worden. Standhouder houdt in dat u ruimte krijgt op de beursvloer in het gemeentehuis om uw producten of diensten te laten zien. Ook kunt u een korte workshop of lezing verzorgen (maximaal 30 minuten) of iets op het buitenterrein laten zien. De woon- en energiebeurs vindt plaats van 11.00 -16.00 uur; de standhouders krijgen van 9.00 -11.00 uur tijd om op te bouwen en van 17.00-18.00 uur tijd om af te bouwen. 

Als u belangstelling heeft standhouder te worden op de woon- en energiebeurs, vult u dan uiterlijk 4 februari 2020 dit formulier in: https://forms.gle/hNYfWMnVdTDopr5Z9

Medio februari besluit de gemeente op basis van de belangstellenden wie wordt uitgenodigd voor deelname aan deze beurs. Uiterlijk 1 maart ontvangt u zo daarover bericht. Als u dan definitief mee wilt doen, kunt u dat op dat moment aangeven.