Belasting betalen

Formulier afgeven machtiging automatische incasso

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de gemeente Drimmelen om doorlopend incasso-opdrachten naar uw bank te sturen voor betaling van uw aanslag(en) gemeentelijke belastingen. En u geeft uw bank toestemming om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de gemeente Drimmelen.

Digitaal via DigiD

Digitaal kunt u een machtiging voor automatische incasso afgeven via:
https://woz-portaal.drimmelen.nl/inloggen-digid?ReturnUrl=%2f  

Pdf's die u kunt downloaden:
 

Formulier afgegeven machtiging automatische incasso
 

pdf Formulier afgeven machtiging automatische incasso (PDF, 101.76 KB)

Formulier wijzigen machtiging automatische incasso

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de gemeente Drimmelen om een ander rekeningnummer te gebruiken voor de automatische incasso, dan het rekeningnummer waarvan nu geïncasseerd wordt. U geeft uw bank toestemming om doorlopend een bedrag van het rekeningnummer af te schrijven overeenkomstig aan de opdracht van de gemeente Drimmelen.

pdf Formulier wijzigen machting automatische incasso (PDF, 103.61 KB)

Formulier stopzetten machtiging automatische incasso

Met dit formulier wordt de machtiging die u hebt verleend ingetrokken.

pdf Formulier stopzetten machtiging automatische incasso (PDF, 94.1 KB)