Belasting betalen

Ik heb een vraag over de automatische incasso, betaling(sregeling), openstaande posten, uitstel van betaling of betalen in termijnen. Aan wie kan ik deze vraag stellen?

U kunt hierover contact opnemen met TOG Nederland. Om u sneller te kunnen beantwoorden zijn het aanslagnummer en/ of het betreffende adres nodig.

  • U kunt uw vraag per mail sturen naar drimmelen@tognederland.nl .
  • U kunt bellen met telefoonnummer 0413- 745111 (op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur).
  • U kunt een brief sturen naar TOG Nederland, Postbus 3, 5490 AA Sint-Oedenrode.

Hoe kan ik mijn aanslag betalen?

U kunt uw aanslag betalen per automatische incasso, internetbankieren of een bankoverschrijving.
De machtiging voor automatische incasso kan alleen afgegeven worden door de persoon aan wie de aanslag is geadresseerd.
U kunt ook contant en met pin betalen bij de balie Publiekszaken van het gemeentehuis.

Hoe kan ik per automatische incasso betalen?

Hieronder vindt u meer informatie over het betalen via een automatische incasso. Hier vindt u onder andere een link om via DigiD een machtiging af te geven en pdf’s die u kunt downloaden voor de machtiging, het wijzigen van uw rekeningnummer en om de machtiging te stoppen.
U kunt de gemeente ook machtigen door een machtigingsformulier in te vullen en op te sturen naar: Gemeente Drimmelen, Postbus 19, 4921 AA Made.

Formulier afgeven machtiging automatische incasso

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de gemeente Drimmelen om doorlopend incasso-opdrachten naar uw bank te sturen voor betaling van uw aanslag(en) gemeentelijke belastingen. 

Digitaal via DigiD

Digitaal kunt u een machtiging voor automatische incasso afgeven via:
https://woz-portaal.drimmelen.nl/inloggen?ReturnUrl=%2finloggen-digid

Pdf's die u kunt downloaden:
 

Formulier afgegeven machtiging automatische incasso
 

pdf Formulier afgeven machtiging automatische incasso (PDF, 101.76 KB)

Formulier wijzigen machtiging automatische incasso

Door ondertekening en het insturen van dit formulier geeft u toestemming aan de gemeente Drimmelen het rekeningnummer te wijzigen voor de doorlopende automatische incasso.  

pdf Formulier wijzigen machtiging automatische incasso (PDF, 103.61 KB)

Formulier stopzetten machtiging automatische incasso

Met dit formulier wordt de machtiging die u hebt verleend ingetrokken.

pdf Formulier stopzetten machtiging automatische incasso (PDF, 94.1 KB)

Wat gebeurt er als ik te laat betaal?

Als u te laat betaalt krijgt u een betalingsherinnering of een aanmaning. De kosten van deze betalingsherinnering of aanmaning zijn voor uw rekening.

Kan ik de aanslag in termijnen betalen?

U kunt de aanslag in maximaal 10 termijnen betalen.
De aanslag ontvangt u meestal in februari. Als u de aanslag later in het jaar ontvangt of later in het jaar een betalingsregeling afspreekt of later in het jaar een machtiging afgeeft voor automatische incasso, wordt het aantal termijnen minder dan 10 maar minimaal drie. Er wordt uitgegaan van een kalenderjaar.

Ik heb niet voldoende saldo voor de incasso op mijn rekening staan. Wat moet ik nu doen?

Als u niet voldoende saldo op uw rekening heeft staan moet u contact opnemen met TOG Nederland, telefoonnummer 0413 – 745111 (op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur).

Ik wil uitstel van betaling aanvragen, hoe doe ik dat?

U kunt dit schriftelijk aanvragen. Het verzoek kunt u sturen naar TOG Nederland, Postbus 3, 5490 AA Sint-Oedenrode, of per e-mail naar drimmelen@tognederland.nl. Vermeld in uw verzoek het aanslagnummer en het betreffende adres.

Kan ik kwijtschelding aanvragen?

Zie hiervoor de informatie op de pagina kwijtschelding gemeentelijke belastingen.