Belasting betalen

Ik heb een vraag over de automatische incasso, betaling(sregeling), openstaande posten, uitstel van betaling of betalen in termijnen. Aan wie kan ik deze vraag stellen?

U kunt hierover contact opnemen met TOG Nederland Zuid. Om u sneller te kunnen beantwoorden zijn het aanslagnummer en/ of het betreffende adres nodig.

  • U kunt uw vraag per mail sturen naar drimmelen@tognederland.nl .
  • U kunt bellen met telefoonnummer 0413- 745111 (op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur).
  • U kunt een brief sturen naar TOG Nederland Zuid, Sluitappel 77, 5490 AA Sint-Oedenrode.

Hoe kan ik mijn aanslag betalen?

U kunt uw aanslag betalen per automatische incasso, internetbankieren of een bankoverschrijving. U kunt ook contant en met pin betalen bij de balie Publiekszaken van het gemeentehuis.

Hoe kan ik per automatische incasso betalen?

U kunt de gemeente machtigen door de meegestuurde machtiging in te vullen en op te sturen naar: Gemeente Drimmelen, Postbus 19, 4921 AA Made.

Hieronder vindt u meer formatie over het betalen via een automatische incasso. Hier vindt u onder andere een link om via DigiD een machtiging af te geven en pdf’s die u kunt downloaden voor de machtiging, het wijzigen van uw rekeningnummer en om de machtiging te stoppen.

Formulier afgeven machtiging automatische incasso

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de gemeente Drimmelen om doorlopend incasso-opdrachten naar uw bank te sturen voor betaling van uw aanslag(en) gemeentelijke belastingen. En u geeft uw bank toestemming om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de gemeente Drimmelen.

Digitaal via DigiD

Digitaal kunt u een machtiging voor automatische incasso afgeven via:
https://woz-portaal.drimmelen.nl/inloggen?ReturnUrl=%2finloggen-digid

Pdf's die u kunt downloaden:
 

Formulier afgegeven machtiging automatische incasso
 

pdf Formulier afgeven machtiging automatische incasso (PDF, 101.76 KB)

Formulier wijzigen machtiging automatische incasso

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de gemeente Drimmelen om een ander rekeningnummer te gebruiken voor de automatische incasso, dan het rekeningnummer waarvan nu geïncasseerd wordt. U geeft uw bank toestemming om doorlopend een bedrag van het rekeningnummer af te schrijven overeenkomstig aan de opdracht van de gemeente Drimmelen.

pdf Formulier wijzigen machting automatische incasso (PDF, 103.61 KB)

Formulier stopzetten machtiging automatische incasso

Met dit formulier wordt de machtiging die u hebt verleend ingetrokken.

pdf Formulier stopzetten machtiging automatische incasso (PDF, 94.1 KB)

Wat gebeurt er als ik te laat betaal?

Als u te laat betaalt krijgt u een betalingsherinnering of een aanmaning. De kosten van deze betalingsherinnering of aanmaning zijn voor uw rekening.

Kan ik de aanslag in termijnen betalen?

U kunt de aanslag in maximaal 10 termijnen betalen.
De aanslag ontvangt u meestal in februari. Als u de aanslag later in het jaar ontvangt of later in het jaar een betalingsregeling afspreekt of later in het jaar een machtiging afgeeft voor automatische incasso, wordt het aantal termijnen minder dan 10 maar minimaal drie. Er wordt uitgegaan van een kalender jaar.

Ik heb niet voldoende saldo voor de incasso op mijn rekening staan. Wat moet ik nu doen?

Als u niet voldoende saldo op uw rekening heeft staan moet u contact opnemen met TOG Nederland Zuid, telefoonnummer 0413 – 745111 (op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur).

Ik wil uitstel van betaling aanvragen, hoe doe ik dat?

U kunt dit schriftelijk aanvragen. Het verzoek kunt u sturen naar TOG Nederland Zuid, Sluitappel 77, 5490 AA Sint-Oedenrode, of per e-mail naar drimmelen@TOGnederland.nl. Vermeld in uw verzoek het aanslagnummer en het betreffende adres.

Kan ik kwijtschelding aanvragen?

Zie hiervoor de informatie op de pagina kwijtschelding gemeentelijke belastingen.