belastingaanslagen - veelgestelde vragen

Vragen over de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ)


Wat is een onroerende zaak?

Een onroerende zaak is de grond en de bouwwerken die erop staan.
Voorbeelden: bouwperceel, pand in aanbouw, woning, winkel, kantoor, gararage, enzovoort.

Waarom moet ik OZB- belasting betalen?

Op basis van de Wet WOZ moet een eigenaar van een onroerende zaak (dus ook de eigenaar van een niet-woning, bijvoorbeeld een bedrijfspand of een garage) jaarlijks belasting betalen. Het bedrag dat moet worden betaald is afhankelijk van de waardebepaling van de onroerende zaak.

Hoe wordt de waarde van mijn onroerende zaak bepaald?


Eigen woning
De waarde wordt bepaald door het vergelijken van uw woning met woningen die recent verkocht zijn en die lijken op uw woning. Daarnaast wordt de waarde vastgesteld alsof de woning op 1 januari 2019 aan de hoogste bieder werd verkocht en de koper meteen de woning kon betrekken.

Niet- woning
Deze waarde wordt bepaald op basis van de waarde in het economisch verkeer of de gecorrigeerde vervangingswaarde als die hoger is. De vervangingswaarde is het bedrag dat nodig is om het pand in dezelfde staat te herbouwen. Er wordt rekening gehouden met de economische en technische levensduur.

Panden in aanbouw
De waarde van panden in aanbouw wordt bepaald aan de hand van de toestand op 1 januari 2020 (de toestanddatum). Is uw pand in de loop van 2019 ingrijpend verbouwd of gewijzigd dan is dit al in de WOZ-waarde meegenomen.

Waar kan ik mijn taxatieverslag vinden?

 

Taxatieverslag

Degene aan wie de aanslag is gericht kan inloggen met DigiD en het verslag inzien.

Ik heb geen computer, geen internet en geen DigiD, hoe kan ik dan mijn taxatieverslag inzien?

U kunt het verslag telefonisch opvragen bij de gemeente Drimmelen, telefoonnummer 140162.

Ik heb een bedrijf, hoe kan ik dan mijn taxatieverslag inzien?

U kunt het verslag telefonisch opvragen bij de gemeente Drimmelen, telefoonnummer 140162.

Wie krijgt er een aanslag onroerendzaakbelasting (OZB)?

De OZB wordt opgelegd aan degene die op 1 januari 2019 eigenaar en/of gebruiker van het pand is.

 

Vragen over het betalen van de aanslagen OZB – Rioolheffing - Afvalstoffenheffing


Hoe komt het dat ik de aanslag van de vorige bewoner op mijn adres ontvang?

Het is mogelijk dat het maken en het verzenden van de aanslagen en een verhuizing of overlijden elkaar hebben gekruist. Het gaat dan met name om verhuizingen en overlijdens in de maand februari 2020.

Wat moet ik doen als ik een aanslag ontvang van iemand anders?

U kunt dit melden bij TOG Nederland Zuid, telefoonnummer 0413 – 745111 (op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur).

Ik heb een vraag over de aanslag, kwijtschelding en bezwaarprecedure. Aan wie kan ik deze vraag stellen?

- U kunt uw vraag per mail sturen naar belastingen@drimmelen.nl.
- U kunt bellen met telefoonnummer 140162.
- U vindt informatie op  kwijtschelding gemeentelijke belastingen en WOZ-waarde

Hoe kan ik mijn aanslag betalen?

U kunt uw aanslag betalen per automatische incasso, internetbankieren of een bankoverschrijving. U kunt ook contant en met pin betalen bij de balie Publiekszaken van het gemeentehuis.

Hoe kan ik per incasso betalen?

U kunt de gemeente machtigen door de meegestuurde machtiging in te vullen en op te sturen naar: Gemeente Drimmelen, Postbus 19, 4921 AA Made.
U kunt dit machtigingsformulier tot de laatste vervaldag van de aanslag versturen.

Meer informatie over het betalen via een incasso vindt u op de pagina 'Belasting betalen'

Kan ik de aanslag in termijnen betalen?

U kunt de aanslag in maximaal 10 termijnen betalen.
De aanslag ontvangt u meestal in februari. Als u de aanslag later in het jaar ontvangt of later betaald is het aantal termijnen minder. Er wordt uitgegaan van een kalender jaar.

Ik heb niet voldoende saldo voor de incasso op mijn rekening staan. Wat moet ik nu doen?

Als u niet voldoende saldo op uw rekening heeft staan moet u contact opnemen met TOG Nederland Zuid, telefoonnummer 0413 – 745111 (op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur).

Ik wil uitstel van betaling aanvragen, hoe doe ik dat?

U kunt schriftelijk uitstel van betaling aanvragen. Dit verzoek kunt u sturen naar TOG Nederland Zuid, Sluitappel 77, 5490 AA Sint-Oedenrode.

Ik heb een vraag over de automatische incasso, betaling, openstaande posten en termijnen. Aan wie kan ik deze vraag stellen?

U kunt hierover op werkdagen tussen 08.30 uur en 17.00 uur contact opnemen met TOG Nederland Zuid, telefoonnummer 0413 – 745111 (op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur).
U kunt ook schrijven naar TOG Nederland Zuid, Sluitappel 77, 5490 AA Sint-Oedenrode.

Wat gebeurt er als ik te laat betaal?

Als u te laat betaalt krijgt u een betalingsherinnering of een aanmaning. De kosten van deze betalingsherinnering of aanmaning zijn voor uw rekening.

 

Vragen over de Tarieven OZB, Afvalstoffenheffing en Rioolheffing
 

Hoe wordt het tarief voor de OZB berekend?

De OZB wordt berekend over de WOZ-waarde:

Woningen eigenaar: (OZBE tarief 1) 0,1047%
Niet-woningen eigenaar (OZBE tarief 2) 0,1889%
Niet-woningen gebruiker (OZBG tarief) 0,1522%

Welk tarief moet ik betalen voor het riool?

Naast een vastrecht van € 193,85 (RIO tarief 1) wordt de aanslag ook gebaseerd op het waterverbruik (RIO tarief 2 in m3).

RIO tarief 2 in m3:
Waterverbruik 0 t/m 250 m3 = € 0,59 per m3
Waterverbruik 251 t/m 500 m3 = € 147,50 + € 0,41 per m3
Waterverbruik 501 t/m 1000 m3 - € 250,00 + € 0,08 per m3.
Waterverbruik meer dan 1000 m3 € 290,00 + 0,03 per m3.

Wat moet ik eigenlijk betalen voor het ledigen van mijn containers?
 

NB: in 2020 worden de ledigingen van 2019 in rekening gebracht met de tarieven van 2019. Na afloop van het jaar weten we namelijk pas hoe vaak de containers ter lediging zijn aangeboden

Meer informatie over het ledigen van uw containers.  U vindt hier ook de tarieven van 2019
Let op: de tarieven van 2019 staan vermeld naast de tarieven van 2020.