Beleef het Beverpad binnenkort tot in het mooiste dorp van Brabant

6 mrt 2020
Fietsen over een dijk met een uniek uitzicht over de Amer en De Biesbosch, dat is wat het prachtige Beverpad in onze gemeente toeristen en eigen inwoners biedt. En na het onderzoeken van de mogelijkheden om het Beverpad door te trekken, is het nu eindelijk zo ver: het Beverpad wordt verlengd tot in het dorp Drimmelen. Het onlangs door Elsevier uitgeroepen ‘mooiste dorp van Brabant’ sluit daarmee binnenkort nog beter aan op het reeds bestaande fietsnetwerk langs historisch erfgoed en prachtige natuurlandschappen in onze gemeente.

Fietsroute Het Beverpad

“Wat een aanwinst dit fietspad! Het mooiste dorp van Brabant wordt nu aangesloten op het mooiste fietspad van Brabant”, licht wethouder Lieke Schuitmaker met een knipoog enthousiast toe. “Al onze inwoners en toeristen die de afgelopen jaren hebben genoten van het ‘fietsrondje Biesbosch’, kunnen nu een nóg veel mooier rondje fietsen”.

Het Beverpad is het bekendste toeristisch-recreatieve fietspad van de gemeente Drimmelen. De gemeente Drimmelen leent zich perfect voor een fiets- of wandelvakantie, maar ook veel inwoners uit onze gemeente zelf fietsen en wandelen er graag. De uitgestrekte landerijen, de mooie natuurgebieden en de gezellige Brabantse dorpen maken dit gebied tot een perfecte (vakantie)bestemming. Het Beverpad is in de toeristische infrastructuur een uniek pad. Vanaf de dijk, waar het fietspad grotendeels op ligt, is het Nationaal Park De Biesbosch goed te zien. Ook rivier de Amer, met haar schepen en pleziervaart, zorgt voor een mooi uitzicht vanaf het Beverpad.

Versterking van recreatie en toerisme

De verbinding van de diverse fietsroutes in de gemeente Drimmelen aan elkaar, aan onze dorpskernen en toeristische trekpleisters zorgt voor een versterking van recreatie en toerisme in onze gemeente als geheel. De bestedingen per recreatieve fietstocht liggen in Brabant, met 4,50 euro per activiteit, ruim een derde (36%) boven het landelijk gemiddelde (3,30 euro). Dat laat zien dat daar in onze blauwgroene gemeente met haar prachtige fietsroutes volop kansen liggen. De verlenging van het Beverpad naar de dorpskern van Drimmelen zorgt er voor dat de verbinding tussen o.a. de karakteristieke dorpen Hooge-en Lage Zwaluwe, het Gat van Ham en het mooiste dorp van Brabant (Drimmelen) versterkt wordt en dat de bijzondere fietsbeleving van begin tot eind beter doorgetrokken wordt met een kwalitatief fietspad.

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen

Verlenging van het Beverpad bij Drimmelen

In het coalitieakkoord 2018-2022 is de wens om het Beverpad te verlengen tot in de dorpskernen opgenomen: “Het Beverpad trekken we door naar Drimmelen dorp. Aan de kant van Lage Zwaluwe brengen we nog eens goed in beeld wat de mogelijkheden zijn voor een doorgetrokken kwalitatief goed fietspad onderlangs de dijk.” Sinds 2015 wordt er gewerkt aan het verlengen van het fietspad tot in de kern Drimmelen. Op het stuk dijk waar de verlenging gewenst is houdt een pachter momenteel schapen. Na overleg met deze pachter zijn we tot een oplossing gekomen waarbij de pachter zijn schapen op een ander stuk land kan laten grazen. Op donderdag 5 maart 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel dat bij deze oplossing hoort. Hiermee is de weg vrij om het Beverpad aan te leggen vanaf de Verkavelingsweg tot in de dorpskern van Drimmelen. Het fietspad komt dan ter hoogte van de parkeerplaats aan de Batterij van de dijk af en loopt vanaf daar door de Batterij verder Drimmelen in. De planning is om het verlengde fietspad gereed te hebben in de periode april/mei van dit jaar (2020).